Tietosuoja

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö
Lehmilaidantie 6
35300 Orivesi

Rekisterin ylläpitäjä

Jaicom Oy
Tietotie 2
90460 Oulunsalo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tanja Kervinen
Puhelinnumero: 050 543 6768
Sähköposti: tanja.kervinen@orivedensanomat.fi

3. Rekisterin nimi

Oriveden Sanomien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiön omaan suoramark-kinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta. Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö käyttää näitä ja muita asiakas-suhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjon-nan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö

1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja muut asiakaskohtaiset tiedot.
2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
3. Sukupuoli
4. valittu maksutapa maksullisia tuotteita hankkivilta asiakkailta
5. Kieli
6. palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (salasanat, nimimerkit, asiakasnumerot ym.)
7. laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
8. suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
9. tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa mediatuotteen tai -palvelun Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiöltä. Tilaus voi olla maksullinen tai maksuton.

Asiakkuus päättyy viimeistään 48 kuukauden kuluttua siitä, kun
a) asiakkaan tilauksen voimassaolo päättyy
b) asiakas on tehnyt viimeisen oston yrityksen verkkokaupasta
c) asiakas on viimeisimmän kerran asioinut sähköisellä asiakastilillään tai
d) asiakas on maksanut avoimet laskunsa

Asiakkuuden päättyessä henkilötiedot ja niiden kopiot poistetaan järjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Rekisteristä luovutettavia tietoja voivat tällöin olla nimi- ja osoitetiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ym. teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tietoihin on pääsy ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joille se on tarpeen heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi.

Rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat, joita käsitellään manuaalisesti, säilytetään lukituissa tiloissa niin, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Pyyntö täytyy lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, tai esittää henkilökohtaisesti rekisteripitäjän toimipisteessä (osoite ylhäällä). Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön, tai ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.