Yksityisen päiväkodin rakennuttaminen etenee kaupunginhallitukseen

Kati Pääkkönen 14.06.2019 15:06 | Lähetä palautetta artikkelista

Oriveden lasten ja nuorten lautakunta esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle markkinakartoitusta yksityisen 75–100 lapsen päiväkodin toteuttamisesta. Kaupunki tarjoasi tähän palvelusetelipaikkoja.
Yksityinen päiväkoti korvaisi Holman ja Aseman päiväkodit sekä kunnallisen perhepäivähoidon eläköitymisen seurauksena.
Kaupunginhallitus käynnistänee mahdollisesti tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteena ovat toiminnalliset, tuotannolliset ja taloudelliset syyt yksityisen palvelutuotannon käynnistymisen vuoksi.
Yksityisen palveluntuottajan palvelukseen siirtyvään henkilöstöön sovellettaisiin liikkeenluovutuksen periaatteita.
Yksityiselle päiväkodille esitetään varattavaksi tontti aseman seudulta Riihitieltä.
Kaupunginhallitus ottaa kantaa myös siihen, laitetaanko Holman ja Aseman päiväkotirakennukset myyntiin.
Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistä on perusteltu toiminnallisilla, pedagogisilla ja taloudellisilla syillä.