Yhteisöllisyys voi vahvistaa kuntaa – Juupajoki yksi kuudesta tutkitusta pikkukunnasta

Kati Pääkkönen 10.12.2019 15:45 | Lähetä palautetta artikkelista
Hallintotieteiden maisteri Ulriika Leponiemi kävi tutkimuksensa aikana Juupajoella. Hän kiinnitti paikkakunnalla huomiota muun muassa vahvaan kotiseuturakkauteen. Hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Kollektiivinen kapasiteetti – yhteisöllisyys pienen kunnan johtamisessa tarkastettiin Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Juupajoki oli mukana tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin yhteisöllisyyttä pienen kunnan johtamisessa.
Hallintotieteiden maisteri Ulriika Leponiemi kävi Juupajoella huhtikuussa 2014. Hän haastatteli silloisen kuntajohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan.
Itse tutkimuksessa nimiä ei ole mainittu eikä kuntia ole eritelty, vaan niitä tarkastellaan kokonaisuutena.

Muut tutkittavat kunnat olivat Utajärvi, Juva, Oripää, Myrskylä ja Pukkila.
Kunnan pieni koko voi helpottaa yhteisöllisyyden syntymistä ja hyödyntämistä. Pienuus tekee alueesta hallittavan ja paikallisuus asiantuntemuksesta kattavan, mikä parhaassa tapauksessa näkyy tehokkaana päätöksentekona. Kunta näkee tärkeytensä ja merkityksensä oman alueensa ja sen asukkaiden asioiden hoidossa, yhteisönsä puolien pitämisessä.
– Pienten kuntien resurssit ovat isompiin kuntiin verrattuna niukat ja parhaassa tapauksessa niukkuuskin käännetään voimavaraksi, joka yhdistää kollektiivin jäseniä, Ulriika Leponiemi sanoo.
Individualismin korostuminen ja lisääntynyt markkina- ja kilpailukeskeisyys yhdessä demokratian heikentymisen kanssa ovat hapertaneet sosiaalisia sidoksia ja yhteisöllisyyttä.
– Vastapainoksi globaalisuudelle ja liberalismille paikallisuus ja yhteisöllisyys muodostavat tärkeät voimavarat, joiden merkitys voidaan nykykehityksen myötä nähdä vain entisestään kasvavan. Nykykeskustelussa nämä elementit ovat kuitenkin jääneet valitettavan vähälle, elleivät kokonaan unohduksiin tärkeämpänä pidettyjen voimien alle.

Toisinaan kunnassa oleva yhteisöllisyys muodostuu kollektiiviseksi kapasiteetiksi, joka vahvistaa kunnan toimintakykyä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään.
– Yhteisöllisyyden kautta syntyvän voiman kanavoiminen yhteiseksi tekemiseksi vaatii koko kunnan johdolta ymmärrystä siitä, mistä yhteisöllisyydessä oikeasti on kyse ja miten sitä voidaan vahvistaa.
Pienillä kunnilla on etulyöntiasema kollektiivisen kapasiteetin hyödyntämisessä. Etäisyys kunnan johtoon on pieni, haasteet yhteiset ja toisinaan niukkuudestakin tulee kollektiivia vahvistava voimavara.

Hallintotieteen maisteri Ulriika Leponiemen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Kollektiivinen kapasiteetti – yhteisöllisyys pienen kunnan johtamisessa tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa 22. marraskuuta.

Lue tutkimuksen sisällöstä lisää 11.12. lehdestä.