Viranomaistiedote: Oriveden kaupungin palvelujen järjestäminen

Jaana Ala-Lahti 20.03.2020 17:34 | Lähetä palautetta artikkelista

Päiväkodit ja koulut

 • Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään.
 • Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1.−3.- luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
 • Hallituksen linjaus 20.3.: Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1.−3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Linjaus on voimassa 23.3. lähtien. Huoltajiin ollaan yhteydessä Wilman kautta.
 • Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua etäopetuksessa oleville lapsille. Orivesi selvittää ruokakassiavun järjestämistä sellaisille etäopetuksessa oleville lapsille, joille se on taloudellisin tai sosiaalisin perustein tarpeellista. Oppilashuolto lähettää asiasta kyselyn huoltajille Wilman kautta ma 23.3.
 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Poikkeuskauden aikana 18.3.-13.4. varhaiskasvatuksen asiakasmaksu hyvitetään kaikilta lapsen poissaolopäiviltä, jos poissaolopäivät on ilmoitettu ennakkoon.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Wilman ja Tenavanetin välityksellä.
 • Valtioneuvoston tiedote: Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö

Elämänlaatupalvelut

 • Elämänlaatulautakunnan yleisavustukset sekä toimintakorvaukset haettavissa normaalisti hakuajan puitteissa, talous- yms. liitetiedostot voi toimittaa jälkikäteen niiden valmistuttua.
 • Liikuntatilojen vakiovuorojen hakuaika avautuu ja haettavissa ovat kaikki sisä- ja ulkoliikuntatilat, niin kesä- kuin syys- ja kevätlukukaudellekin, huom. myös vesijumpat sekä omatoimiset liikuntaryhmät.
 • Liikuntapäällikkö, kulttuurijohtaja ja kirjastonjohtaja tavoitettavissa sähköpostilla tai puhelimitse.

Liikuntapalvelut

 • Liikuntahalli on kokonaan suljettuna toistaiseksi.
 • Uimahalli suljetaan kokonaan tältä keväältä ja hallissa käynnistetään korjaustöitä.
 • Jäähalli suljetaan kokonaan tältä keväältä ja hallissa aloitetaan sisätilojen peruskorjaus.
 • Liikunnanohjaajat jakavat virtuaalijumppia n. 2 krt/vko kaupungin Facebook-sivulle.
 • Henkilöstö huoltaa reitistöjä ja virkistysalueita normaalia korkeammalla kapasiteetilla. Ruuhkien vuoksi huollossa voi silti olla viivettä, joten retkeilijöiden on hyvä varustautua esim. omilla polttopuilla.
 • Kevään kaikki ohjausryhmät on peruutettu. Menetetty treeniaika ohjatuissa ryhmissä sekä uimahallin ja liikuntahallin kk-korteissa hyvitetään treenausaikana tai vapaalippuina, kun palvelut saadaan taas auki.
 • Liikunnanohjaajat ovat tavoitettavissa sähköpostitse.

Nuorisopalvelut

 • Nuorisotila on suljettuna toistaiseksi
 • Kaikki ryhmätoiminta ja retket on lakkautettu toistaiseksi.
 • Tiimitoiminta jatkuu digitaalisesti Teamsin kautta
 • Virtuaalinuorisotila otetaan käyttöön
 • Moniammatillinen yhteistyö jatkuu digitaalisesti
 • Tehdään yhteistyötä Liikkuva Opiskelu -hankkeen kanssa
 • Ohjaajat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla ja somessa (yhteystiedot välitetty huoltajille Wilman kautta)

Kirjasto

 • Oriveden kaupunginkirjasto ja Eräjärven kirjasto ovat suljettuina toistaiseksi ke 18.3. lähtien.
 • Muista uusia lainasi verkkokirjastossa! Jos uusintakerrat tai varaukset estävät uusinnan, voit soittaa puhelinpäivystykseen arkisin klo 10-14, p. 040 1339120 (myös tekstiviestit). Puhelinpalvelun kautta voidaan myös antaa PIN-koodeja ym.
 • Voit palauttaa lainojasi myös sulkuaikana kaupunginkirjaston palautusluukkuun. Palautusluukkua tyhjennetään pääkirjastolla säännöllisesti. Eräjärven kirjaston asiakkaat voivat palauttaa lainoja vain Orivedelle.

Kulttuuripalvelut

 • Tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu 31.5. asti. Korvaavia tilaisuuksia järjestetään myöhemmin resurssien mukaan.

Kansalaisopisto OSKO

 • Kurssiopetus sekä Taideratas-toiminta lakkautetaan tältä kaudelta.
 • Taiteen perusopetuksen musiikin yksilöopetus jatkuu kevään ajan etäopetuksena.
 • Mahdollisia etätehtäviä kurssien päätteeksi pyritään järjestämään.
 • Kaikki kevään tapahtumat, tilaisuudet ja näyttelyt on peruttu. Teatteri- ja kuoroesityksiä siirretään syksyyn.
 • Menetetyt tunnit korvataan kurssilaisille ”korvaussetelillä”, jonka voi hyödyntää ensi lukuvuonna, vaihtoehtona vapaaliput uimahalliin tai liikuntahalliin. Tästä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Ikäihmisten palvelut

 • Palvelukeskusten ja lähitorien ohjaus ja neuvonta sekä harraste- ja virkistystoiminta keskeytetään 17.3.2020 alkaen toistaiseksi. Ravintolatoiminnan muutoksista tiedotetaan myöhemmin.
 • Päiväkeskusten toiminta keskeytetään 18.3.2020 alkaen. Asiakkaiden tarvitsemat välttämättömät palvelut järjestetään muulla tavoin. Tästä ilmoitetaan päiväkeskusasiakkaille henkilökohtaisesti.
 • Kotihoidossa palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia. Etäpalveluita pyritään lisäämään sekä ryhmätoimintaa ja omaisten yhteydenpitoa tukemaan kuvapuhelinten avulla. Kiireettömät käynnit, esimerkiksi hammas- tai silmälääkärikäynnit, suositellaan siirrettävän myöhäisempään ajankohtaan.
 • Tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa, vanhainkotihoidossa ja lyhytaikaishoidossa sekä sairaalahoidossa kaikkien ulkopuolisten vierailut kielletään. Ainoastaan erityisissä tilanteissa, esimerkiksi saattohoidossa vierailut ovat mahdollisia. Näissä tapauksissa vierailijoiden pitää ottaa ensin yhteyttä hoitohenkilökuntaan vierailun järjestämiseksi.
 • Samoin kuin kotihoidossa, myös tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa vanhainkotihoidossa ja lyhytaikaishoidossa kiireettömät käynnit esimerkiksi hammas- tai silmälääkäriin siirretään myöhäisempään ajankohtaan.
 • Asiakasohjauksessa ennen kotikäyntiä asiakasohjauksesta soitetaan asiakkaalle kotikäynnin toteuttamisesta. Tarvittaessa hoidetaan asioita puhelimitse ja etäyhteyksillä. Hallituksen toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Tälle asiakasryhmälle tehdään kotikäynti, jos palveluntarvetta ei puhelimitse saada selvitettyä.

NOPA-liikenne

 • Toistaiseksi autot 1 ja 2 ajavat koulujen loma-aikojen aikataulun mukaan ja auto 3 normaalisti.
 • Tarkempia aikataulutietoja voi tiedustella kuljettajilta (Nopa 1 p. 040 7794790, Nopa 2 p. 040 7030524, Nopa 3 p. 040 7368094)

Tapahtumat

 • Kaupunki ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia. Aiemmin sovitut yleisötilaisuudet perutaan tai siirretään. Linjaus on tällä hetkellä voimassa 31.5. saakka.
 • Avin päätöksellä kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä, on kielletty.

Kaupungintalon kokoustilat ja Järjestöjen talo

 • Kaupungintalon kokoustilat, kerhotila ja Järjestöjen talo ovat suljettuina toistaiseksi.

Kaupunginvirastot ja asiointi

 • Asiointi kaikissa kaupungin yksiköissä (esim. maaseutupalvelut, rakennusvalvonta, asumispalvelut) toistaiseksi vain puhelimitse tai sähköpostitse: Vaihde p. 03 5655 6000, kirjaamo@orivesi.fi
 • Nähtävillä olevat kaavat siirtyvät kaupungintalon kokousaulaan.

Vesihuolto

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta vettä koteihin ja huolehtii jätevesien puhdistuksesta normaalisti. Turvaamme kaupunkilaisten vesihuoltopalvelut myös koronavirusepidemian aikana varmistamalla henkilöstöresurssiemme riittävyyden.

Kaupunginvaltuuston kokous 23.3.2020

Siirretään myöhemmin pidettäväksi.

Yli 70-vuotiaiden kauppa-asiointi

Mikäli kauppa-asiointisi ei hoidu muulla tavoin, ota yhteyttä ma−pe klo 9−12 p. 041 7303511 (puhelinnumero käytössä ke 18.3. lähtien)

Muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 • Kaupungin henkilöstö ei tee toistaiseksi työmatkoja ulkomaille.
 • Kaupungin henkilöstö ei matkusta kotimaassa lukuun ottamatta välttämättömiä virkamatkoja.
 • Kaupungin sisäisissä ja seudullisissa kokouksissa suositaan etäyhteyttä.
 • Henkilöstö välttää kättelyä.
 • Henkilöstön suositellaan välttävän julkisten kulkuneuvojen käyttämistä.
 • Ulkomaan matkalta palaavan kaupungin työntekijän tulee sopia esimiehensä kanssa etätöistä. Hengitystieinfektiosta kärsivät jäävät pois töistä.
 • Kaupungin tilojen siivouksessa ja huollossa on nostettu hygieniatasoa ja varauduttu tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ota yhteyttä kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin

 • Kaupungin henkilöstö on poikkeusaikanakin tavoitettavissa ja meihin voi aina ottaa yhteyttä.
 • Sähköpostilla: kirjaamo(at)orivesi.fi, puhelimitse: vaihde p. 03 5655 6000
 • Työntekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystietojen hakupalvelusta.