Vilkun käytöstä ei enää muistuteta kiertoliittymissä – Oriveden kaupungin asentamat kyltit olivat tieliikennelain vastaisia

Jaana Ala-Lahti 26.03.2020 17:01 | Lähetä palautetta artikkelista
Muista vilkku -kylttejä ei enää Oriveden kiertoliittymissä ole. Kylteistä tehtiin kantelu ja lopulta ne todettiin lainvastaisiksi.

Muista vilkku -kyltit on poistettu Oriveden keskustassa sijaitsevista Keskustien ja Aihtiantien kiertoliittymistä.

Kaupungin oli poistettava kyltit, sillä Poliisihallituksen helmikuun lopulla antaman lausunnon mukaan liikennesäännön sisältävät tekstilliset kyltit ovat tarpeettomia ja siten tieliikennelain vastaisia. Kyltti on katsottavissa liikenteenohjauslaitteeksi, jota ei pidä käyttää, kun niihin sisältyvä kielto, käsky, määräys tai ohje ilmenee jo liikennesäännöistä.

Tekstillinen kilpi oli myös sijoitettu virheellisesti määräysmerkin alapuolelle, jonka vuoksi sen oikeudellisesta merkityksestä sai virheellisen käsityksen. Tekstillinen lisäkilpi pitäisi sijoittaa selkeästi erilleen muista liikennemerkeistä, jotta sen itsenäinen merkitys korostuisi.

Lausunnossa myös huomautetaan, että Oriveden kaupungin olisi pitänyt pyytää poliisilta lausunto kylttien lainmukaisuudesta ennen kuin ne asennettiin paikoilleen.

Lausunnon Poliisihallitus antoi, sillä ulkopaikkakuntalainen henkilö teki kylteistä kantelun aluehallintovirastolle kesäkuussa 2019. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi asiasta Poliisihallitukselta lausunnon. Kantelu perustui henkilön tekemään tutkintapyyntöön, jonka hän elokuussa 2018 osoitti Sisä-Suomen poliisilaitokselle.

Tutkintapyynnössään henkilö oli todennut, että Muista vilkku -kyltti ei millään tavalla selvennä siihen liittyvää liikennemerkkiä ja hänen mukaansa lisäkilpi oli myös turvallisuusriski. Se peitti näkyvyyttä kiertoliittymään ja saattoi ohjeistaa ajoneuvon kuljettajaa kytkemään suuntamerkin päälle kiertoliittymään mennessä eikä sieltä poistuessa.

Muista vilkku -kyltit asennettiin kaupungin katuverkolla olevien Keskustien ja Aihtiantien kiertoliittymien liikenneohjauslaitteiden yhteyteen vuonna 2014. Kylttien avulla haluttiin muistuttaa autoilijoita käyttämään suuntavilkkua, kun he poistuvat kiertoliittymästä.

Oriveden tekninen lautakunta käsitteli aluehallintoviraston selvityspyyntöä asiasta kokouksessaan 19. maaliskuuta. Lautakunta totesi virastolle vastauksessaan, että kyltit on poistettu Poliisihallituksen lausunnon perusteella.

 

EDIT: Juttua on täydennetty 26.3.2020 klo 18.27 kohdalla, jossa kerrotaan, että ennen kylttien asentamista kaupungin olisi pitänyt pyytää lausuntoa niistä poliisilta