Viimeiset hetket vastata Jämsän elinvoimakyselyyn

Oriveden Sanomat 12.08.2019 14:28 | Lähetä palautetta artikkelista

Jämsän kaupunki toteuttaa elinvoimakyselyn osana elinvoimaohjelman valmistelutyötä. Kysely on tarkoitettu kuntalaisille, kesäkuntalaisille, yrityksille, henkilöstölle, sidosryhmien edustajille ja luottamushenkilöille. Verkossa toteutettava kysely on auki 12. elokuuta asti ja siihen toivotaan runsaasti vastauksia. Vielä ehtii siis vastata! Kyselyyn vastaaminen kestää 10–15 minuuttia.

 

Kaupungilla käynnissä olevan elinvoimaorganisaation ja elinvoimaohjelman valmistelutyön tavoitteena on kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen suhteessa muihin kuntiin. Kunta on elinvoimainen, kun se pystyy tuottamaan asukkailleen paikkakunnalla elämiseen tarvittavat palvelut.

– Kaikkiin asioihin ei nykyisillä resursseilla ole mahdollista löytää ratkaisua. Kyselyllä haluamme selvittää, mikä kuntalaisille on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Erityisesti haemme näkemyksiä siihen, mihin eri vastaajaryhmien mielestä kaupungin tulee panoksia laittaa, va. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen tähdentää.

 

Elinvoimaorganisaatiosta ja elinvoimaohjelmasta päätetään talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuustossa.
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on lisäarvon tuottaminen elinvoiman kasvattamiseksi.
– Käytännössä se tarkoittaa asioita, joilla tehostetaan kaupungin palveluorganisaation toimintaa, rakennetaan yhteistyötä muun muassa yritysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ja lisätään sekä kaupungin että paikallisten yritysten tulovirtoja, Anna-Liisa Juurinen selventää.

 

Elokuun alkuun mennessä kyselyyn oli vastattu 158 kertaa. Vastaajat edustivat seuraavia vastaajaryhmiä:

  • 23 yrittäjää
  • 100 kuntalaista tai kesäkuntalaista
  • 22 kaupunkikonsernin työntekijää
  • 10 luottamushenkilöä
  • 3 sidosryhmän edustajaa.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/345523B57D9F60DE