Tuulivoimaloista ei haittaa Puolustusvoimille

Juha Jäntti 31.01.2020 11:13 | Lähetä palautetta artikkelista
Ovatko tuulivoimalat tulevaisuudessa osa Orivedenkin maisemaa? Konsulttiyhtiö selvittää mahdollisuuksia tuulivoimaloiden sijoittamiseen Holma–Kokkola-linjan pohjoispuoliseen maastoon.

Holma–Kokkolan alueelle mahdollisesti rakennettavilla tuulivoimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta Puolustusvoimien toimintaan. Siten Puolustusvoimat ei vastusta hanketta.

Konsulttitoimisto Auria Wind oy selvittää mahdollisuutta kahdeksan tuulivoimalan rakentamiseen Holmasta pohjoisen suuntaan sijaitsevaan maastoon. Selvitykset kohdistuvat tässä vaiheessa laajahkolle alueelle, jonka keskipiste on Hongistonvuoresta hiukan koilliseen.

Voimaloiden suunniteltu enimmäiskorkeus lavan kärkeen asti on 280 metriä. Voimaloiden lopullinen määrä selviää vasta kaavoitusprosessin yhteydessä.

Auria Wind lähetti lausuntopyynnön Puolustusvoimille osana tavanomaista tuulivoimalahankkeiden valmisteluprosessia. Pääesikunta lähetti lausuntonsa tiedoksi myös Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle.

Toimitusjohtaja Ari Ylä-Mononen kertoo, että tuulivoimalahanke on vielä vaiheessa, jolloin toimisto tekee erilaisia perusselvityksiä. Puolustusvoimien kanta on aina merkittävä tuulivoimaloiden yhteydessä. Neuvottelut mahdollisten kohdealueiden maanomistajien kanssa ovat meneillään.

– Etenemme jalat maassa, hitaasti ja varmasti, mutta toisaalta mahdollisimman ripeästi. Toivon mukaan pääsemme esittämään Oriveden kaupungille kaavoitusprosessin aloittamista vielä tämän vuoden aikana.

Jos yhtiö tekee esityksen tuulivoimala-alueen kaavoittamisesta, kaupunki päättää, aloittaako se tuulivoimayleiskaavan laadinnan. Toistaiseksi yhtiö ei ole ollut suoraan yhteydessä kaupungin suuntaan.

Pirkanmaan ely-keskuksella ei ole myöskään vielä tarkempia tietoja hankkeesta.

– Jos hanke on todella etenemässä, meidänkin on hyvä saada yhteydenotto hanketta suunnittelevalta taholta mahdollisimman pikaisesti. Vaikka hanke ei olisikaan niin mittava, että se tarvitsee väistämättä yva-menettelyn eli ympäristövaikutusten arvioinnin, haluamme kuitenkin selvittää yva-menettelyn tarpeen, ylitarkastaja Leena Ivalo toteaa.

Kaavan valmistelun lisäksi hanke voi  vaatia ympäristövaikutusten arvioinnin yva-menettelyssä erillisenä prosessina.

Edit 31.1.2020 22.03 Juha Jäntti: Tarkennettu yva-menettelyyn liittyviä tietoja.