Tredun jatkolle saatiin sinetti

Oriveden Sanomat 06.09.2019 17:53 | Lähetä palautetta artikkelista
Oriveden kaupunginhallitus vaati lausunnossaan, että Tredussa on jatkossakin oltava yhteishakuun ja jatkuvaan hakuun perustuvaa nuorten ammatillista perustutkintokoulutusta, ja aluepalvelumalli olisi otettava käyttöön tämän perustehtävän lisäksi. Kuva Juha Jäntti.

Tredu jatkaa toimintaansa ammatillisen koulutuksen toteuttajana Orivedellä ja Virroilla. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta päätti Oriveden ja Virtain toimipisteiden ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta torstaina.

Nuorten yhteishakuun perustuvaa ammatillista perustutkintokoulutusta jatketaan Oriveden kaupungin esityksen mukaisesti. Yhteishakuun perustuvan koulutuksen järjestämistä ja alueen koulutustarvetta ja laajuutta arvioidaan kuitenkin jatkossa kriittisesti vetovoiman ja rahoituksen näkökulmasta.

Tredu toteuttaa Oriveden ja Virtain toimipisteissä työpaikkapainotteisemman ja enemmän oppisopimuskoulutusta painottavan aluepalvelumallin. Alkuperäisessä mallissa oli esitetty, että aluepalvelumalli toteutettaisiin 31.7. 2022 mennessä, mutta lautakunta päätyi poistamaan vuosikohtaisen sitovuuden toimintamallin kehittämisessä.

Lautakunta päätti sen sijaan, että toimintamallin toteutuksen kehittymistä arvioidaan strategiakauden päättyessä. Mallia kehitetään yhteistyössä kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

 

Lisää aluepalvelumallista keskiviikon 11.9. lehdessä!