Jäähallin uusi ilmanvaihtojärjestelmä pitää sisäilman kuivempana ja tuo säästöä sähkökuluihin

Juha Jäntti 06.11.2019 13:27 | Lähetä palautetta artikkelista
Uusittu ilmanvaihtojärjestelmä pitää jäähallin sisäilman aiempaa kuivempana. Lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa jäädytyksen hukkalämmöstä edullista energiaa katsomotilojen lämmitykseen.

Jäähalli sai viime kesän käyttötauon aikana uuden jäädytyslaitteiston ja lähes kokonaan uudistetun ilmanvaihtojärjestelmän. Tehokkaamman ilmanvaihdon odotetaan poistavan hallin sisätilojen kosteusongelmat. Alkanut talvikausi kertoo, miten hyvin tavoite toteutuu.

Jäähallin laaja remontti on jaettu kahteen osaan. Myös ensi vuonna työt ovat käynnissä loppukevään ja kesän aikana.

Halliyhtiö joutui virittelemään uudistusprojektin melkoisella kiireellä. Viime talvi osoitti, että jäädytyslaitteisto oli tullut matkansa päähän, ja uudet laitteet oli pakko saada käyttöön syksyksi. Samalla oli järkevää ja välttämätöntäkin uudistaa heikkotehoinen ilmanvaihto.

Ilmanvaihtokanavat on pesty ja desinfioitu kesätauon aikana. Vanha laitteisto purettiin pois, ja halli sai osin uudet ilmanvaihtokanavat, jotka on optimoitu uutta laitteistoa varten.

– Hallin ilmanvaihto on uudistuksen jälkeen kokonaan eri järjestelmä kuin ennen. Täytämme jatkossa siltäkin osin nykyiset jäähalleille asetetut vaatimukset, liikuntapäällikkö Roope Marski kertoo.

Ilmanvaihto ei ole pystynyt tähän asti poistamaan kosteutta tarpeeksi hyvin hallin sisäilmasta. Kosteus on jäänyt seinäpinnoille, missä se on toiminut alustana mikrobikasvustoille.

Jos uusittu ilmanvaihto pitää hallin sisäilman tarpeeksi kuivana ja uusia mikrobikasvustoja ei enää muodostu, hallin takaseinän korjaukseksi riittää kasvustojen mekaaninen poisto ja suojamaalaus.

Syksy on kosteuden kannalta pahinta aikaa. Hallin ensimmäisten käyttöviikkojen aikana on havaittu muutos aiempaan.

– Hallitilan ilma pysyy selvästi kuivempana kuin ennen muutoksia. Tilanne näyttää hyvin lupaavalta, Marski arvioi.
Käyttäjät kertovat, että jää on saatu tasaiseksi ja laadukkaaksi. Katsomossa tarkenee paremmin kuin ennen.

Ilmanvaihdon toimivuus on tiiviissä seurannassa alkaneen talvikauden aikana. Koko järjestelmän perussäätö ja tasapainottaminen jatkuvat vielä viikkoja, jopa kuukausia. Se on kuitenkin jo nähty, että kokonaisuus on tehokas, ja se toimii.

Kesän aikana poistettiin mikrobikasvustojen aiheuttamat tummentumat hallin tulostaulun puoleisesta päätyseinästä. Seinä sai uuden pohja- ja pintamaalauksen. Jatkossa nähdään, pysäyttääkö parempi ilmanvaihto kasvustojen kehittymisen.

– Jos uusia kasvustoja ei enää ilmaannu, pääsemme ensi kesänä helpommalla hallin pitkän takaseinän uusimisessa. Silloin riittää, että poistamme kasvustot rakenteista mekaanisesti. Tämä olisi selvästi helpompaa kuin koko sisäseinäverhouksen uusiminen.

Mikrobikasvustoja on myös hallin tukirakenteiden pinnoissa. Rakenteet ovat tutkimusten mukaan hyvässä kunnossa, ja niillä riittää vielä käyttöikää. Kasvustot on tarkoitus poistaa mekaanisesti kaari- ja tukipalkeista, joiden pintaan vedetään sen jälkeen uusi suojalakkaus.

Hallin päätyseinä on saanut valkoisen pintamaalin. Ensi kesänä maalataan kaksi muutakin seinää, mikä lisää hallin valoisuutta.

Uusi ilmanvaihtojärjestelmä parantaa hallin energiatehokkuutta. Laitteisto pystyy ottamaan jäädytysprosessista muodostuvan hukkalämmön talteen, ja lämpöenergia käytetään halliin puhallettavan ilman lämmitykseen.

Uusiin laitekontteihin on tulossa lähiaikoina lämpöpumppu, joka tuottaa hukkalämmöstä energiaa käyttöveden ja sosiaalitilojen lämmittämiseen.

– Ennuste on, että sähkön kulutus pienenee 30–50 prosenttia. Uusissa jäädytyslaitteissa on taajuusmuuntajat, jotka vievät aiempaa laitteistoa vähemmän sähköä. Lämpöpumppu tekee puolestaan mahdolliseksi hukkalämmön tehokkaan hyödyntämisen.

Muutokset näkyvät hallin ulkopuolella lähinnä takapäädyssä, missä uudet tekniikkakontit sijaitsevat. Päätyseinän näkymää hallitsevat uudet ilmanvaihtoputkistot hallirakennuksen ja konttien välillä.

Uudistukset jatkuvat näillä näkymin huhtikuussa, ja tekemistä riittää koko kesälle. Halliyhtiö kilpailuttaa tulevat työt rakennuttajapalveluna. Kilpailutus ja valmistelut etenevät hyvissä ajoin, niin että työt pääsevät keväällä käyntiin ilman viiveitä.

Kaukalon laitarakenteiden muutos joustokaukaloksi on kiekkoväelle merkittävä parannus ja askel kohti nykyaikaa. Samalla kaukalon laatta saa uuden maalipinnan.

Ensi kesänä nykyiset laitarakennelmat puretaan, ja tilalle tulee nykyaikainen joustokaukalo.

Tulostaulupäädyn sisäseinä on puhdistettu kasvustoista viime kesän aikana. Seinä on nyt maalattu hohtavan valkoiseksi, mikä tuo halliin lisää valoisuutta. Ensi vuonna myös takaseinä ja kahvion puoleinen seinä maalataan valkoisiksi.

Pukuhuoneisiin tehdään jatkossa pintaremonttia. Väliovia on jo uusittu. Pukuhuoneet ja saunaosasto ovat saaneet nykyaikaiset termostaattihanat. Vanha jäähdytyslaitteisto puretaan pois hallin sisätiloista. Laitteistotila muuttuu varasto- tai pesutiloiksi. Sinne voidaan sijoittaa myös varustehuoltoa.

Hallin ulkoasuunkin kiinnitetään huomiota. Yhtiö avaa kilpailun logosuunnittelusta, jossa noudatetaan kaupungin taidehankintaprosessin periaatteita.

– Haluamme logon ja tekstin hallin kylkeen, joka näkyy Ysitielle. Sen jälkeen hallia ei voi sekoittaa mihinkään varastorakennukseen, Marski kaavailee.

Kahdelle vuodelle jakautuvan uudistushankkeen koko kustannusarvio on 650 000 euroa. Tähän mennessä laitehankinnat ja työt ovat pysyneet budjetissa.

Marski kehottaa kaikkia kaupunkilaisia lähtemään jäälle ja tutustumaan samalla uusittuun halliin. Maksuttomia yleisövuoroja on lisätty niin, että jäälle pääsee maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Tarjolla on omia vuoroja perheluisteluun, yleisluisteluun ja kiekon pelailuun. Yläkoululaisille ja lukiolaisille on keskiviikkoisin höntsäpelailuvuoro.

– Kannattaa lähteä luistelemaan. Harvalla paikkakunnalla on tarjolla näin laajalti ilmaisia vuoroja.