Sote synnyttää nakkikioskeja

Heli Rahkonen 29.11.2017 14:00 | Lähetä palautetta artikkelista

Muun muassa valmisteilla oleva sote ja valinnanvapaus puhuttivat terveysaiheisessa kuntalaisfoorumissa.

Tilaisuutta alusti ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön vastuualuejohtaja Sari Mäkinen. Hän on mukana valmistelemassa sotea Pirkanmaalla. Lakia ei ole vielä säädetty, mutta maakunta- ja sote-uudistuksen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2020 alusta. Tällöin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta maakunnille.

– Soten kimpussa häärää 22 työryhmää eli valtava koneisto. Mallin rakentaminen vie aikaa, eikä se voi olla valmistuessaan täydellinen.

Asukas on se, joka halutaan uudessa mallissa keskiöön. Palvelua halutaan uudistaa ja nykyaikaistaa sekä parantaa julkisen talouden kestävyysvajetta.

– Palvelut integroidaaan asiakaslähtöisesti ihmisten tarpeen mukaan, Mäkinen korostaa.

Mäkinen vertaa valinnanvapauslakiluonnoksen kaavailemia palveluja nakkikioskiin: sote-keskuksiin kuuluvat vain hoitajien ja lääkäreiden vastaanotot sekä ohjaus ja neuvonta. Kaikki muu, kuten neuvolat, terveyskeskussairaalat ja kuntoutukset ovat maakunnan liikelaitoksen puolella. Työterveyshuoltoon sote ei kajoa.

Valinnanvapauslainsäädäntö on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Valinnanvapaus koskisi sote-keskuksia ja mahdollisuuksien mukaan terveydenhuollon ammattilaisen valintaa.

– Tällä hetkelläkin valinnanvapaus on kirjattu lakiin. Uudessa laissa valinnanvapautta voisi käyttää kuuden kuukauden välein nykyisen vuoden sijaan.

Sanapari ”mahdollisuuksien mukaan” on kuitenkin tärkeä lisähuomautus valinnanvapauteen. Sari Mäkinen kertoo tästä esimerkin:

– Kangasalla oli 24 omalääkäriä. Kun ihmiset toivovat tiettyä terveysasemaa ja lääkäriä, nämä pyritään järjestämään. Kävi kuitenkin niin, että yksittäiset lääkärit vetivät valtaisia määriä potilaita. Työt eivät jakaudu tasan, jos toisella on vastuullaan 1 000  ja toisella 2 500 potilasta. Tällöin valinnanvapaus ei enää ollut mahdollisuuksien rajoissa.

Lue 29.11. lehdestä, mistä muusta kuntalaisfoorumissa keskusteltiin.