Risteysturvallisuutta kohentava investointi tulee tarpeeseen Orivedellä

Kati Pääkkönen 12.11.2019 16:05 | Lähetä palautetta artikkelista
Oriveden kaupungille tärkeitä yksittäisiä investointikohteita ensi vuodelle on tasoristeysturvallisuuden parantaminen yhdessä Väyläviraston kanssa. Vaarallinen Oripohjan risteys poistuu, ja uusi Sukkavartaan tasoristeys tulee hieman nykyistä Oripohjan tasoristeystä etelämmäs. Uusi tasoristeys korvaa myös nykyisen Mäkelänrinteen tasoristeyksen Niementiellä. Kuva Juha Jäntti.

Oriveden kaupungin talousarvio näyttää ensi vuodelle 2,4 miljoonan euron alijäämää. Veroprosentit pysyvät ennallaan. Verotulot ovat 34,9 miljoonaa euroa. Vuosikatetta kertyy vähän, 0,7 miljoonaa euroa.
Poistot ovat 3,2 miljoonaa euroa. Käyttötalouden toimintakulut ovat 69,4 miljoonaa euroa.

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto toteaa, ettei pakottavia investointitarpeita ole, kuten monena edellisvuonna on ollut. Yksi ensi vuoden isoimpia yksittäisiä investointeja on Mattilanpellon uuden kaava-alueen infran rakentaminen. Investointitarvetta tässä on vielä myös seuraavalle vuodelle.

– Mattilanpellosta saadaan houkutteleva asuinalue. Sinne tulee kymmeniä erikokoisia tontteja, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto sanoo.

Investoinnilla on väistämättä myös elinvoimaa nostattavaa vaikutusta.
Toinen merkittävä investointikohde on Orivesi–Haapamäki-radan turvallisuuden parantaminen. Esimerkiksi vaarallinen Oripohjan vartioimaton tasoristeys poistuu, ja tilalle tulee uusi vartioitu tasoylikäytävä. Orivesi investoi tähän 300 000 euroa, ja loput jää Väyläviraston kustannettavaksi 1,2 miljoonan euron kokonaishankkeessa.

Oriveden kaupunginvaltuusto saa käsiteltäväkseen kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion ensi vuodelle ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Budjettivaltuusto on 25. marraskuuta.

Lue lisää Oriveden kaupungin talous-, investointi- ja kehitysnäkymistä 13.11. lehdestä.