Poliisietsintä vahvisti epäilyn luvattomasta kaatopaikasta kaivoksella

Oriveden Sanomat 11.10.2018 14:53 | Lähetä palautetta artikkelista

Poliisi on tänään suorittanut etsinnän Dragon Mining Oy:n kultakaivoksella Orivedellä. Mukana oli myös yhteistyöviranomaisia. Etsinnässä ilmi tulleet seikat vahvistavat rikosepäilyä jätteiden väärästä käsittelystä. Kaivoskuilusta on löytynyt laiton kaatopaikka.

Sisä-Suomen poliisi Tampereella on aloittanut esitutkinnan Oriveden Dragon Mining Oy:n kultakaivoksella tapahtuneesta epäillystä jätteiden väärästä käsittelystä. Poliisi kirjasi asiasta esitutkintalain mukaisen esiselvitysilmoituksen 26.09.2018 saatuaan tietoja, joiden perusteella oli aiheellista selvittää asiaa tarkemmin. Suoritetussa selvityksessä tuli ilmi seikkoja, joiden perusteella on tullut syytä epäillä rikosta ja asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.

Esitutkinta jatkuu asiakirjamateriaalin selvittämisellä sekä kuulusteluilla. Kuultavien joukko on laaja, koska lain ja lupaehtojen vastaisen toiminnan epäillään jatkuneen vuosia ja ainakin vuoteen 2016 saakka, jolloin kaivoksen nykyinen johto on reagoinut ja lopettanut väärän käytännön.

Epäiltyjen piiri on toistaiseksi täsmentymätön ja selviää esitutkinnan edetessä kuulusteluvaiheeseen. Kaivoksen johto on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa asiaa selvitettäessä. Esitutkinta tulee viemään kuukausia.