Oriveden, Ruoveden ja Mäntän Osuuspankit yhdistymässä

Esa Keskinen 22.06.2016 13:08 | Lähetä palautetta artikkelista

Oriveden Seudun, Mäntän Seudun ja Ruoveden Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä Pohjois-Hämeen Osuuspankiksi.

Suunnitelman mukaan Pohjois-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtajaksi tulisi nykyinen Oriveden Seudun OP:n toimitusjohtaja Pertti Pyykkö ja varatoimitusjohtajaksi Ruoveden OP:n toimitusjohtaja Leena Selkee. Mäntän Seudun OP:n vt. toimitusjohtaja Markku Martikainen jäisi eläkkeelle.

Kolme osuuspankkia yhdistyy vahvemmaksi yksiköksi, Markku Martikainen Mäntän Seudun Osuuspankista kuvailee.

Uudella pankilla olisi noin 35 000 asiakasta ja 16 500 omistaja-asiakasta. Kaikkien kolmen pankin omistaja-asiakkaat siirtyisivät Pohjois-Hämeen Osuuspankin jäseniksi. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään.

– Kolme osuuspankkia yhdistyy vahvemmaksi yksiköksi, Markku Martikainen Mäntän Seudun Osuuspankista kuvailee.

Yhdistymistä on valmisteltu pankkien hallituksissa kevään ajan. Lopullinen päätös tehdään Mäntän ja Oriveden osuuskuntakokouksissa sekä Ruoveden edustajistossa vuoden 2016 aikana.

– Yhdistymistä on valmisteltu erittäin hyvässä ja yhtenäisessä hengessä. Kaikkien kolmen pankin hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että yhdistäminen olisi ennen kaikkea asiakkaiden ja tämän seutukunnan etu, kertoo Oriveden Seudun Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Asko Kultala.

 

Suunnitelmassa konttoriverkosto säilyisi toistaiseksi ennallaan ja pankkien palveluksessa olevat 67 henkilöä siirtyisivät uuden pankin palvelukseen.

Uuden Pohjois-Hämeen Osuuspankin tase olisi 567 miljoonaa euroa, asiakasvarat 520 miljoonaa euroa, rahoitustoiminta 549 miljoonaa euroa ja pankkitoiminta 1 078 miljoonaa euroa. Omien varojen määrä olisi 87 miljoonaa euroa.

Osuuspankit vakuuttavat, että paikallisuus säilyy. Toteutuessaan yhdistymisellä varmistetaan OPn palvelujen säilyminen omalla paikkakunnalla myös jatkossa. Pankkien mukaan se mahdollistaa laajemmat palveluajat ja paremman tavoitettavuuden sekä digikanavissa että kasvotusten laajemmalla toimialueella. Esimerkiksi ajanvarauksella voisi asioida myös iltaisin.

 

Lisää aiheesta ensi viikon Oriveden Sanomissa.