Oripohjaan tulee uusia yritystontteja asemakaavamuutoksen myötä

Juha Jäntti 09.01.2020 14:02 | Lähetä palautetta artikkelista
Oripohjan uudet yritystontit sijoittuvat tulevassa asemakaavassa lähinnä Aholantien varrella sijaitseville peltoalueille.

Oripohjaan tulee parin vuoden sisällä uusia yritystontteja asemakaavan muutoksen myötä. Alkava kaavoitushanke koskee radan länsipuolella Kaislahdentien, Koulutien ja Teollisuustien rajaamaa aluetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tuoda alueelle lisää yritystoimintaan soveltuvia tontteja, jotka sijaitsevat nykyisin rakentamattomalla kaupungin omistamalla maalla. Lisäksi alueen liikennejärjestelyihin tulee todennäköisesti joitain muutoksia.

– Alueella on voimassa vanha asemakaava, joka ei ole toteutunut sellaisenaan. Siksi meillä on tarve päivittää kaava ajan tasalle, kaavasuunnittelija Tea Jylhä kertoo.

Oripohja sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, ja kaupunki on kehittänyt sitä nimenomaan yritystoimintaan painottuvana alueena. Kaavamuutostyön myötä tutkitaan, miten nykyiselle rakentamattomalle alueelle olisi mahdollista tuoda jonkinlaista yritystoimintaa.

Uusi kaava ei tuone alueelle lisää asumiskäyttöön osoitettuja tontteja.

– Suunnittelualue ei ole erityisen suotuisa asumisen kannalta, emmekä pyri tuomaan sinne siksi lisää asuntoja. Olemassa olevat asuinrakennukset pysyvät uudessa kaavassa ennallaan.

Uuden asemakaavan tarkempi sisältö selkenee suunnittelun edetessä. Hanke on tällä hetkellä vielä yleisemmän tarvehahmottelun asteella.

Uudet yritystontit sijoittuvat lähinnä Aholantien molemmin puolin sijaitseville peltomaille, joista merkittävä osa on kaupungin omistuksessa. Koska uudet tontit tulevat lähelle jo olemassa olevaa asutusta, uuden yritystoiminnan pitää olla sellaista, että se ei häiritse lähiympäristön asukkaita.

Uusi kaava muuttanee aikanaan myös liikennejärjestelyjä. Oripohjantien ja Mäntäntien risteys on tarkoitus siirtää jossain vaiheessa nykyisestä sijainnistaan pohjoisen suuntaan. Nykyinen kaava ei sallisi tällaista muutosta.

Suunnittelualueella on tällä hetkellä voimassa useita eri asemakaavoja. Suurimmalla osalla alueesta pätee Kirkonseudun asemakaava vuodelta 1966.

Alueen asemakaavassa on pääasiassa asumiseen osoitettuja korttelialueita. Suunnittelualueen kahdella korttelialueella kaava sallii myös liikerakentamisen. Mukana ovat laajat rautatie- ja maatalousalueet.

Teollisuustien varteen sijoittuu nykyisellään pienteollisuusrakennusten korttelialue. Kaislahdentien varressa on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

Aluetta koskien on tehty selvitys rautatieliikenteen aiheuttamasta tärinästä vuonna 2011. Oma selvityksensä on laadittu tasoristeysjärjestelyistä Keuruun suuntaan menevällä rataosuudella. Liito-oravaselvitys on vuodelta 2019, ja alueella on tehty myös luontoselvitys.

Suunnitelman mukaan kaavoitus vaatii vielä ainakin selvityksen rautatieliikenteen aiheuttamasta melusta.

Aholantie–Kaislahdentie-asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 7. helmikuuta saakka.
Kaavaluonnos tulee nähtäville ensi kevään aikana, ja lopullinen kaavaehdotus valmistuu hyväksymiskäsittelyä varten syksyksi.