Mihin hätänumerosta pyydettiin vuodenvaihteessa apua?

Oriveden Sanomat 03.01.2020 12:35 | Lähetä palautetta artikkelista

Hätänumeroon tehtiin vuodenvaihteessa eniten ilmoituksia kaatumisista ja sairastumisista sekä ilkivallasta, järjestyslakirikkomuksista tai muusta häiriökäyttäytymisestä. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Hätäkeskukset vastasivat 30.12.2019 kello 18 – 1.1.2020 kello 18 kaikkiaan 19 315 hätäpuheluun. Hätäpuheluista 99 prosenttiin vastattiin 30 sekunnissa.

Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 10 117 hälytystehtävää.
Ne jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 53 %, poliisi 37 %, pelastus 5 %, ja sosiaalipäivystys 5 %.
Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat kaatuminen, muu sairastuminen ja ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen.

Viranomaistoimijoiden kolme yleisintä hälytystehtävän aihetta olivat ensihoidossa kaatuminen, muu sairastuminen ja rintakipu, poliisille ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, perheväkivalta ja päihtynyt henkilö.
Pelastuslaitokselle kolme yleisintä tehtävälajia olivat pieni tulipalo, palohälytys ja pieni tieliikenneonnettomuus.
Sosiaalipäivystykselle välitetyistä tehtävistä kolme yleisintä olivat alaikäisen katoaminen, karkaaminen tai muut erityisvaikeudet, toisena alaikäisen päihteiden tai huumeiden käyttö sekä kolmantena perheväkivalta.