Maatalouden lomituspalvelut turvataan jatkossa lähes koko Pirkanmaan kattavan yksikön turvin

Jaana Ala-Lahti 19.03.2020 14:28 | Lähetä palautetta artikkelista
Nykyiset lomituspalveluyksiköt ovat Lempäälä ja Sastamala. Vuodesta 2021 alkaen maatalouslomituspalvelut tuotetaan lähes koko Pirkanmaalle Sastamalan kaupungin hallinnoimana. Palvelupiste säilyy myös Lempäälässä.

Lempäälän kunta ja Sastamalan kaupunki  ovat valmistelleet aiesopimuksen maatalouslomituspalvelujen järjestämisestä yhteistyössä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan kanssa. Aiesopimuksen mukaisesti Sastamalan kaupunki aloittaisi palvelun järjestämisen lähes koko Pirkanmaan alueelle vuoden 2021 alusta lukien. Toimialueeseen kuuluvat myös Orivesi ja Juupajoki.

Asia on ollut päätöskäsittelyssä Lempäälän kunnanhallituksessa ja Sastamalan kaupunginhallituksessa tällä viikolla.

Lomituspalvelut turvataan jatkossa siis lähes koko maakunnan kattavan yksikön turvin. Sastamala ja Lempäälä ovat tehneet yhteistyötä Pirkanmaan lomituksen tulevaisuuden suunnittelussa vuodesta 2016 lähtien osana alun perin kaavailtua maakuntauudistusta ja työtä on jatkettu myös maakuntavalmistelun päättymisen jälkeen. Lempäälän ja Sastamalan lomahallintojen aiemmin tehdyn valmistelutyön jatkamista yksiköiden yhdistämiseksi on pidetty luontevana kehityssuuntana.

Maakunnan laajemmin kattava yksikkö antaa entistä paremmat lähtökohdat toiminnan järjestelyille ja mahdollistaa tehokkaamman ja joustavamman resurssien käytön. Lisäksi se tuo toimintoihin lisää varmuutta, tasapuolisuutta ja toimintaedellytykset takaavat, riittävät resurssit. Osana uudistusta kehitetään lomahallinnon liikkuvan työn mahdollisuuksia siten, että muun muassa asiakastapaamisiin löydettäisiin uusia joustavia malleja. Lomituksen palvelupiste säilyy Lempäälässä ja sijoittuu Lempäälä-taloon.

Uudessa palvelevassa yksikössä on lähes 700 maatalouslomitukseen oikeutettua kotieläinyrittäjää ja yksikkö tuottaa noin 30 000 lomituspäivää. Maatalouslomittajia uudessa yksikössä on noin 150. Lisäksi on eri mittaisin palvelussuhtein olevia tuntipalkkaisia maatalouslomittajia noin 200 henkilöä.

Lempäälän kunta järjestää maatalouslomituspalvelut nykyisen sopimuksen mukaisesti Akaan, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken ja Vesilahden alueille 31.12.2020 saakka. Sen jälkeen palveluntuottajana aloittaa Sastamalan kaupunki.

Lempäälän kunnan palveluksessa työskentelee 52 maatalouslomittajaa, lomituspalvelupäällikkö, lomahallintosihteeri ja kaksi lomitustyönjohtajaa. Lisäksi on eri mittaisin palvelussuhtein olevia tuntipalkkaisia maatalouslomittajia noin 60 henkilöä. Koko henkilöstö siirtyy Sastamalan kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä vanhoina työntekijöinä.

Tällä hetkellä Lempäälän kunta järjestää maatalouslomitukset 310:lle lomituspalveluihin oikeutetulle kotieläinyrittäjälle ja vuonna 2019 tuotettiin 13 049 lomituspäivää.

Maatalouden rakennemuutoksen vuoksi lomituspalveluihin oikeutettujen kotieläinyrittäjien lukumäärä on usean vuoden ajan vähentynyt vuosittain noin viisi prosenttia. Vähenemisen ennustetaan jatkuvan vastaavalla tavalla myös tulevina vuosina, millä olisi jatkossa merkittäviä vaikutuksia kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen ja palvelun tuottamiseen kustannustehokkaasti.