Länkipohjan omatoimikirjaston tilaratkaisulle pyydetään kaupunginhallituksen lupaa

Vesa Kangas 09.05.2019 08:28 | Lähetä palautetta artikkelista

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 8.5.2019 pyytää kaupunginhallitukselta lupaa toteuttaa Länkipohjan kirjaston omatoimivarustus nykyisen kirjaston tiloihin.
Kaupunki on saanut kaksi avustusta omatoimikirjastoa varten. Aluehallintovirasto on myön­tä­nyt kahden lähikirjastojen omatoimivarustuksen hankkimiseen yhteensä 30 000 euron avustuksen. Lisäksi Tunkelon säätiö on myön­tä­nyt 10 000 euroa omatoimivarustuksen vaatimiin muu­tos­töi­hin Länkipohjassa. Tässä avustuspäätöksessä on ehtona, et­tä oma­toi­mi­va­rus­tus toteutetaan Länkipohjan ny­kyi­sen kirjaston tiloihin. Avustuksen käytöstä on esitettävä selvitys 31.10.2019 mennessä.
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 20.5.2019.