Kuinka läheltä taloa saa poimia marjoja?

Vesa Kangas 25.08.2015 15:40 | Lähetä palautetta artikkelista

Kirjoita siihen lehteen, että ei marjoja saa mennä poimimaan talojen läheltä. Näin toivoi toimitukseen soittanut naishenkilö, jonka mökiltä häviävät niin mustikat kuin kantarellitkin vieraisiin suihin. Jopa pihaan istutetuista tyrneistä viedään marjat, kun asukkaat ovat poissa.
Kyseessä on vanha asuintalo, joka on nyt mökkikäytössä. Talon ympärillä on hyviä mustikkapaikkoja ja ihan vieressä on myös hyvä kantarelliesiintymä. Sienien ja talon välissä on kuitenkin kylätie.
Soittaja arveli, että pihapiirillä on 150 metrin suoja-alue, johon ei ole vierailla pääsyä jokamiehen oikeuksilla.

Soittaja on sekä oikeassa että väärässä. Selvää on, että pihaan istutetuista tyrneistä ei saa käydä poimimassa marjoja. Luonnonmarjojen ja sienien poimiminen sen sijaan on mahdollista jokamiehen oikeuksilla yksityisissäkin metsissä ja myös lähellä asutusta.
Piha-alueita kuitenkin suojaa ns. kotirauha, jota ei voi rikkoa jokamiehen oikeuksiin vedoten.
Ympäristöministeriön vuonna 2012 laatimassa opaskirjasessa Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella annetaan ohjeistusta näihin asioihin. Oppaassa todetaan, että maanomistaja ei voi varata luonnonmarjoja tai sieniä omaan käyttöönsä kieltämällä alueella oleskelun tai keräämisen, ellei kyseessä ole erityiseen käyttöön otettu alue.
Erityisellä käytöllä tarkoitetaan tässä marjanviljelyä, joka on erittäin harvinaista suomalaismetsissä.

Marjoja ja sieniä on poimittu Suomessa kautta aikain suhteellisen sopuisasti. Ministeriötasolla jokamiehenoikeuksien rajoja on mietitty ulkomaisten poimijoiden yleistymisen takia.
Järjestetystä marjanpoiminnasta ministeriön oppaassa tarjotaan ohjeeksi seuraavaan käytäntöä: Marjanpoiminnan järjestäjien on tärkeä ohjeistaa marjanpoimijansa siten, että poimiminen tapahtuu kasvustoa vahingoittamatta, marjat poimitaan kypsinä, kotirauhaa ei häiritä ja tie- ja maastoliikennesäännöksiä noudatetaan.

Tästä voi poimia ohjeistusta myös kotimaisille marjastajille. Olennaista on odottaa, että marjat ovat kypsiä. Itse saan pulttia joka kesä mustikan alkaessa kypsyä. Mustikka kypsyy noin 1-2 viikkoa sen jälkeen, kun se hopeanvärisellä autolla liikkuva marjastaja on käynyt tyhjentämässä meidän läheisen mustikkapaikan.
Kotirauhan häiritseminen taas on häilyvä käsite tässä yhteydessä. Laissa ei nimittäin ole määritelty, kuinka läheltä pihapiiriä luonnontuotteita saa kerätä. Välimatkaa ei määritellä metreissä eikä myöskään esimerkiksi näköetäisyydellä.
Piha-alueen todetaan rajoittuvan asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen. Myös loma-asunto ja sen piha-alue nauttivat kotirauhansuojaa. Piha-aluetta on asunnon ja piharakennusten välinen alue.
Tiukasti tulkiten marjojen poimiminen olisi siis kiellettyä piharakennusten välissä, mutta sallittua välittömästi rakennusten rajaaman alueen ulkopuolella.
Asukkaat eivät voi omatoimisesti muita sitovasti laajentaa kotirauhan suojaamaa aluetta tätä määrittelyä laajemmaksi esimerkiksi kieltokylteillä.

Toimitukseen soittaneelle henkilölle joudun siis valitettavasti tuottamaan pettymyksen – elleivät marjastajat ole pihassa, ei heitä voi kieltää poimimasta marjoja.
Järjen käyttö on tietysti sallittua marjareissullakin. Suomen marjasadosta poimitaan arvioiden mukaan vuosittain 3–10 %. Poimittavaa löytyy muualtakin kuin talojen ja mökkien lähistöltä. Kovin lähelle taloja on turha tuppautua, se aiheuttaa taatusti pahaa mieltä.