KHO katsoi, ettei kaivostoimintaa voi jatkaa Orivedellä

Kati Pääkkönen 06.06.2019 10:53 | Lähetä palautetta artikkelista

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Dragon Miningin ja Pirkanmaan ely-keskuksen ympäristölupa-asiassa. Valitukset hylätään eikä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta olla myöntämättä ympäristölupa, muuteta. Avin päätökseen kuitenkin lisätään määräyksiä kaivoksen sulkemiseen liittyvästä jälkihoidosta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että yhtiö ei ole valituksenalaisessa asiassa hakenut lupaa kaivostoiminnan alasajamiseen, vaan toiminnan jatkamiseen. Kun luvan myöntämisen edellytyksiä ei ole, ympäristölupaa kaivostoiminnan jatkamiseen määräaikaisestikaan ei voida myöntää pelkästään kaivostoiminnan alasajamiseksi.

Käytännössä avin päätös olla myöntämättä uutta ympäristölupaa jää siten voimaan. Tämä tarkoittaa kaivoksen sulkemista.