Jämsässä kysely ja lapsivaikutusten arviointi kouluista ja varhaiskasvatuksesta

Vesa Kangas 19.12.2018 08:36 | Lähetä palautetta artikkelista

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 18.12.2018 selvityshenkilö Petri Härkösen organisaatioselvityksen johdosta sivistystoimialan toimenpiteiden valmisteluaikataulua. Lautakunta päätti toteuttaa heti vuoden 2019 alussa tiiviin ja pelkistetyn kyselyn Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan koulujen oppilaiden ja varhaiskasvatuspalvelujen hoitolasten huoltajille. Koulujen osalta kysely toteutetaan Wilman kautta ja varhaiskasvatuksessa kyselylomakkeella viikolla ajalla 7.–14.1.2019. Tiivistetty lapsivaikutusten arviointi puolestaan tehdään yhdessä henkilöstön kanssa osana välitöntä yhteistoimintaa. Kyselyn ja lapsivaikutusten arvioinnin tuloksia käsitellään tammikuussa järjestettävissä vanhempainilloissa.
Samoin Länkipohjan lähikirjaston ja kuntosalin osalta toteutetaan samanlainen tiivis ja pelkistetty kysely, joka toimitetaan erikseen koululaisten ja varhaiskasvatuksen hoitolasten vanhemmille. Lähikirjastoa ja kuntosalia koskeva kysely on muutoin vastattavissa ao. toimipiteissä kyselylomakkeella ajalla 7.–18.1.2019.
Länkipohjan jäähalliavustuksen osalta vaikutusten arviointi on osa jäähalliavustusten selvitystä, jonka tekevät yhteistyössä kaupungin yhdyskuntatoimi ja sivistystoimi. Jäähalliavustukset siirtyvät vuoden 2019 alusta yhdyskuntatoimelle osana liikuntapaikkojen hoitoa.
Sivistyslautakunta käsittelee päätösasiana selvityksen toimenpiteitä kokouksessaan 13.2.2019.