Jämsä käyttää Papilio-ohjelmaa tunnetaitojen vahvistamisessa

Oriveden Sanomat 07.08.2019 15:14 | Lähetä palautetta artikkelista

Jämsän varhaiskasvatuksessa on ollut käytössä reilun kahden vuoden ajan Saksasta Suomeen rantautunut Papilio-ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen tunnetaitoja ja tukea sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen oppimista.

Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilökunta on osallistunut Jyväskylän yliopiston järjestämiin koulutuksiin, joissa henkilökunta on tutustunut Papilio-ohjelman toimintatapoihin lapsen taitojen tukemisessa ja haasteellisiin tilanteisiin puuttumisessa.

Kolme perus-
elementtiä

Papilio rakentuu kolmesta peruselementistä: lelujen vapaapäivä, minun-sinun-meidän –peli sekä tunnepeikot. Olennainen osa ohjelmaa on myös kasvattajan oma käyttäytyminen ja sen itsearviointi.

Lelujen vapaapäivänä lelut ilmoittavat lapsille haluavansa pitää välillä vapaapäivän, ja kasvattajat pohtivat yhdessä lasten kanssa, mitä voi leikkiä ilman valmiita leluja.

Minun-sinun-meidän –pelissä lapset miettivät yhdessä kasvattajien kanssa, onko joku yhdessä sovittu sääntö, jota pitää vielä harjoitella. Se voi olla esimerkiksi ruokarauha tai oman puheenvuoron odottaminen.

Peliä pelataan pienissä joukkueissa, joissa toisia kannustaen ja auttaen kerätään onnistumisista pisteitä joukkueelle. Pelin voitosta pääsevät nauttimaan kaikki ryhmät: palkintona on lasten itse valitsema tekeminen kuten metsäretki tai jumppa.

Tavoitteena on, että lapset kokevat olevansa arvostettuja ryhmän jäseniä, osaavat noudattaa ryhmän sääntöjä, sopeuttavat käyttäytymistään ryhmän toimintaan sekä osaavat pyytää muilta ryhmän jäseniltä apua.

Papilio-ohjelmassa tunnepeikot Nyyhky, Säikky, Äksy ja Hymy kuvaavat neljää perustunnetta. Paula-nuken ja tunnepeikkojen tarinat kertovat näistä perustunteista ja kannustavat lapsia kertomaan tunteistaan ja pohtimaan, miltä ja missä tämä tunne tuntuu ja miten sen kanssa voi toimia.

Tärkeää tunteen
tunnistaminen

Kasvattajat kiinnittävät tunteisiin enemmän huomiota ja niistä keskustellaan lasten kanssa lähes päivittäin. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen on välttämätöntä niiden hallitsemiselle. Papilion on huomattu myös lisäävän lasten välistä vuorovaikutusta. Papilio tukee kasvattajia ja vanhempia heidän vaativassa tehtävässään ohjata ja kasvattaa lapsia.

Monivuotisessa tieteellisessä tutkimuksessa Papilio –ohjelman on todettu vähentävän käyttäytymisen ongelmia sekä vahvistavan sosiaalisia ja tunne-elämän taitoja. Näiden taitojen oppiminen on aloitettava varhain tukemalla lasten tervettä iänmukaista kehitystä.

Jämsän päiväkotien henkilöstön koulutukset jatkuivat syksyllä 2018. Koulutukseen osallistui myös perusopetuksen työntekijöitä. Päiväkotien työntekijät on koulutettu Papilio-ohjelman käyttöön ja sitä toteutetaan täyspainoisesti.

Jämsä on ensimmäinen kunta Suomessa, jonka päiväkotien henkilöstö on koulutettu ohjelman käyttäjiksi. Koulutusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa jatkuu edelleen.