Ilkka Salminen irtisanoutui Jämsän kaupunginjohtajan virasta

Vesa Kangas 02.05.2019 10:30 | Lähetä palautetta artikkelista

Jämsän kaupunginjohtaja Ilkka Salminen on irtisanoutunut 25. huhtikuuta 2019. Ero Jämsän kaupunginjohtajan virasta astuu voimaan 13. elokuuta 2019 alkaen. Salminen jää virkavapaalle, jolloin hänellä ei ole työvelvoitetta eikä hän enää edusta Jämsän kaupunkia irtisanoutumispäivästä lukien. Kaupunki maksaa Salmiselle johtajasopimuksen mukaisen ns. erokorvauksen, joka on 7 kuukauden palkkaa vastaava määrä.
Uuden kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi käynnistyy kaupunginhallituksen hyväksyttyä Salmisen eroilmoituksen. Kaupunginhallitus nimeää edustajat valintatyöryhmään sekä väliaikaisen viranhoitajan kokouksessaan 6. toukokuuta 2019.
Ilkka Salminen valittiin kaupunginvaltuustossa kaupunginjohtajan virkaan syyskuusta 2010 alkaen.
Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen kiittää Jämsän kaupunkia työnantajana kuluneesta vajaasta kymmenestä vuodesta.
– Olen todennut 18.4. valtuustoryhmien puheenjohtaja Jorma Potille, että valtuuston päätös elinvoimatoimialaosion palauttamisesta uudelleen valmisteluun näyttää aiheuttavan kaupunginjohtajan näkemyksen ja eri ryhmien moninaisten näkemysten välillä niin suuren ristiriidan, että kaupunginjohtajana joutuisin todennäköisesti jättämään asiasta myöhemmin eriävän mielipiteen. Tämä ei olisi jatkotyöskentelyn kannalta hedelmällisin lähtökohta viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä. Esitin kaupunkijohtajan johtajasopimuksen mukaisesti, että irtisanoutuisin kaupunginjohtajan virasta, Salminen kommentoi eroaan.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen toteaa kaupunginjohtajan eron olleen Salmisen oma valinta.
– Ilkka Salminen teki asiassa henkilökohtaisen ratkaisunsa. Kaupunki suuntaa nyt katseen tulevaisuuteen ja uusiin mahdollisuuksiin, Rantanen sanoo.