Hyvät tavat kunniaan -kampanja kitkee kiusaamista

Esa Keskinen 05.08.2016 14:11 | Lähetä palautetta artikkelista

Koulut alkavat ensi keskiviikkona, mikä nostaa myös koulukiusaamisen puheenaiheeksi. Kampanja tähtää turhan ja typerän lieveilmiön poistamiseen.

Yhteiskoulun oppilaille tehdystä Tampereen seutukunnan nuorisokyselystä kävi ilmi, että Orivedellä kiusataan valitettavan paljon toisia nuoria. Tutkimusten mukaan toistuvan kiusaamisen kohteeksi joutuu keskimäärin 6–10 prosenttia oppilaista.

Orivedellä yläkoulussa sanallisesti kiusatuksi kokee tulleen jopa 22 prosenttia oppilaista ja fyysisesti 10 prosenttia.

Kiusaaminen yleensä vähenee lasten kasvaessa, eli kiusaaminen on alakouluissa vielä yleisempää. Kiusaamisella on kauaskantoiset vaikutukset ihmisen elämään ja pahimmillaan se voi lamauttaa nuoren ja nuoren aikuisen elämän kokonaan estäen esimerkiksi jatko-opinnot ja elämän suunnittelun. Myös kiusaaja itsellään voi olla ongelmia, joista kiusaamisen tarve kumpuaa.

 

Nyt kiusaamiseen puututaan positiivisesti suuntaa muuttaen MLL:n Oriveden yhdistyksen sekä kaupungin etsivän nuorisotyön ja nuorisopalveluiden aloitteesta vaikuttamalla lasten ja nuorten sekä aikuisväestönkin tapoihin toimia.

Tarkoituksena on, että jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan hyvien tapojen parantamiseen ja kiusaamisen vähentämiseen kunnioittamalla itse muita ja puuttumalla havaittuihin epäkohtiin.
Hyvien tapojen tärkeyttä ja kiusaamisteemaa otetaan esille esimerkiksi Eskarista ekaluokalle- tapahtumassa Säynäniemessä 8. elokuuta. Tarkoituksena on tuoda teemaa esille eri paikoissa kaikenikäisille lapsille sekä erilaisissa lasten ja nuorten tapahtumissa. Lisäksi myös vanhempien muistuttaminen asian tärkeydestä on tarpeellista. Nuorten omaa näkökulmaa teemaan liittyen tuovat omilla projekteillaan esiin ainakin Tredun liiketaloudenopiskelijat järjestämällä toimintaa ja tapahtumia.

 

Aloitteen tekemät tahot haastavat kaikki yksityiset henkilöt, paikalliset yhdistykset ja yritykset mukaan ”Hyvät tavat kunniaan” -kampanjaan. Varsinkin nuoria kannustetaan osallistumaan kampanjaan.
Tavoitteena on, että jokainen omalta osaltaan puuttuu mahdollisiin epäkohtiin heti.

Jos asian tiimoilta tulee kysyttävää tai joku haluaisi omalta osaltaan konkreettisesti osallistua tavalla tai toisella toimintaan, niin yhteyttä voi ottaa vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäkeen, puh. 040-1339216 ja petteri.lahteenmaki@orivesi.fi tai MLL:n Oriveden yhdistyksen puheenjohtajaan Marika Mäkiseen, puh. 0400-406363 ja marikamakinen@gmail.com.

Eskarista ekaluokalle- tapahtumassa Säynäniemessä 8. elokuuta.