Hallinto-oikeus hylkäsi lupapäätösvalitukset Oriveden kultakaivosta koskien

Kati Pääkkönen 12.06.2018 16:17 | Lähetä palautetta artikkelista
Oriveden kultakaivoksen työntekijöitä tauolla useampi vuosi sitten. Sittemmin tuotantomäärät kaivoksella ovat hivenen vähentyneet, ja töitä tehdään nykyisin vain yhdessä vuorossa. Vuorossa on noin 25 työntekijää.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi niin kaivosyhtiön kuin elyn valitukset, jotka koskivat avin vuonna 2015 hylkäämää ympäristölupahakemusta. Tämä tarkoittaa sitä, että avin päätös jää voimaan ja kaivostoiminta loppuu.

Valitusta on perusteltu muun muassa sillä, että aluehallintovirasto on puutteellisesti selvittänyt asiaa, vesistökuormituksen vähenemisellä, vesistökuormitukseen liittyvillä tehdyillä toimenpiteillä ja sillä, ettei nykyinen toiminta heikennä luontoarvoja.

Ely valitti siksi, että sen mukaan Avin päätöksestä puuttuivat ehdot kaivostoiminnan hallitulle lopettamiselle.

Hallinto-oikeuden tänään antama päätös ei ollut yksimielinen. Äänet jakautuivat 2–2 puheenjohtajan äänen ratkaistua asian.

Nyt tehdystä päätöksestä voi valittaa. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 12. heinäkuuta.

Lue lisää asiasta ja sen taustoista 13.6. lehdestä.