Yleinen

Jos tuulivoimalahanke toteutuu, Johannes Tapola pakkaa torppansa hirsikehikon muuttoautoon

Published by:

Pääkaupunkiseudulta kaksi vuotta sitten Orivedelle muuttanut Johannes Tapola rakentaa itselleen ja avopuolisolleen perinteistä hirsitorppaa Kokkolan kylälle, Savon Kylätien varteen. Tieto tienoolle kaavaillusta tuulivoimalahankkeesta tuli yllätyksenä, eikä hän ole enää varma rakentamisen mielekkyydestä.

– Haluan rakentaa tänne meille pysyvän kodin luonnon rauhaan. Valitsimme asuinpaikaksi Oriveden, koska täällä on kauniit perinnemaisemat, hyvät kulkuyhteydet ja sopivaa tonttitarjontaa, Tapola kertoo.

– Kun suunnittelin kotitorppaani, halusin sijoittaa ikkunat tontilta avautuvan pelto- ja metsämaiseman suuntaan. Jos voimalahanke toteutuu, kotini ikkunasta näkyisi vain voimaloita taivaan täydeltä.

Tieto tuulivoimalahankkeen valmistelusta tuli Tapolan korviin vasta hanketta vastustavan kuntalaisaloitteen myötä. Hanketta ajava konsulttitoimisto ei ole tiettävästi ollut yhteydessä lähialueiden asukkaisiin, eikä Tapola ole saanut puhelimitse yhteyttä toimistoon keskustellakseen asiasta.

Tapola pitää todennäköisenä, että asukkaat jäävät hankkeen toteutuessa ilman haittakorvauksia. Tapolan mukaan suurimpia haittoja ovat lapojen varjojen sekä voimaloiden varoitusvalojen aiheuttama välkyntä. Matalataajuuksinen melu voi aiheuttaa terveyshaittoja.

– Koska voimalat ovat erittäin suuria, haitat voivat olla merkittäviä. Pelkään, että ne voivat johtaa kiinteistöjen arvon alenemiseen ja terveyshaittoihin jopa 10 kilometrin säteellä voimaloista.

Hirsien veisto on meneillään Tapolan hankkimalla tontilla, joka sijaitsee muutaman sata metriä Ysitieltä Kopsamon suuntaan. Hän tekee hirsikehikon joka tapauksessa valmiiksi. Kodin rakentaminen valmiiksi saa kuitenkin odottaa, kunnes päätös tuulivoimahankkeesta suuntaan tai toiseen on tehty.

– Jos alueelle hyväksytään voimaloiden rakentamisen mahdollistava kaava, lastaan hirsikehikon auton kyytiin ja lähden etsimään asuinpaikkaa muualta. Tässä kohtaa konkretisoituisi kahden ihmisen kokoinen muuttotappio, kun konepajayrittäjä ja pian ammattiin valmistuva opettaja joutuisivat vaihtamaan paikkakuntaa. Emmekä ole ehkä ainoat, jotka tällaisia miettivät.

Lue aiheesta lisää 8.4. ilmestyvästä numerostamme.

 

Hirsien veisto etenee Johannes Tapolan rakennustyömaalla. Hän aikoo koota talon hirsikehikon valmiiksi, mutta siitä työt eivät jatku ennen kuin tilanne tuulivoiman suhteen on selvä.

Vilkun käytöstä ei enää muistuteta kiertoliittymissä – Oriveden kaupungin asentamat kyltit olivat tieliikennelain vastaisia

Published by:

Muista vilkku -kyltit on poistettu Oriveden keskustassa sijaitsevista Keskustien ja Aihtiantien kiertoliittymistä.

Kaupungin oli poistettava kyltit, sillä Poliisihallituksen helmikuun lopulla antaman lausunnon mukaan liikennesäännön sisältävät tekstilliset kyltit ovat tarpeettomia ja siten tieliikennelain vastaisia. Kyltti on katsottavissa liikenteenohjauslaitteeksi, jota ei pidä käyttää, kun niihin sisältyvä kielto, käsky, määräys tai ohje ilmenee jo liikennesäännöistä.

Tekstillinen kilpi oli myös sijoitettu virheellisesti määräysmerkin alapuolelle, jonka vuoksi sen oikeudellisesta merkityksestä sai virheellisen käsityksen. Tekstillinen lisäkilpi pitäisi sijoittaa selkeästi erilleen muista liikennemerkeistä, jotta sen itsenäinen merkitys korostuisi.

Lausunnossa myös huomautetaan, että Oriveden kaupungin olisi pitänyt pyytää poliisilta lausunto kylttien lainmukaisuudesta ennen kuin ne asennettiin paikoilleen.

Lausunnon Poliisihallitus antoi, sillä ulkopaikkakuntalainen henkilö teki kylteistä kantelun aluehallintovirastolle kesäkuussa 2019. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi asiasta Poliisihallitukselta lausunnon. Kantelu perustui henkilön tekemään tutkintapyyntöön, jonka hän elokuussa 2018 osoitti Sisä-Suomen poliisilaitokselle.

Tutkintapyynnössään henkilö oli todennut, että Muista vilkku -kyltti ei millään tavalla selvennä siihen liittyvää liikennemerkkiä ja hänen mukaansa lisäkilpi oli myös turvallisuusriski. Se peitti näkyvyyttä kiertoliittymään ja saattoi ohjeistaa ajoneuvon kuljettajaa kytkemään suuntamerkin päälle kiertoliittymään mennessä eikä sieltä poistuessa.

Muista vilkku -kyltit asennettiin kaupungin katuverkolla olevien Keskustien ja Aihtiantien kiertoliittymien liikenneohjauslaitteiden yhteyteen vuonna 2014. Kylttien avulla haluttiin muistuttaa autoilijoita käyttämään suuntavilkkua, kun he poistuvat kiertoliittymästä.

Oriveden tekninen lautakunta käsitteli aluehallintoviraston selvityspyyntöä asiasta kokouksessaan 19. maaliskuuta. Lautakunta totesi virastolle vastauksessaan, että kyltit on poistettu Poliisihallituksen lausunnon perusteella.

 

EDIT: Juttua on täydennetty 26.3.2020 klo 18.27 kohdalla, jossa kerrotaan, että ennen kylttien asentamista kaupungin olisi pitänyt pyytää lausuntoa niistä poliisilta

Pääministeri Sanna Marin vetosi yrittäjiin – ”Suljetaan tilat asiakaskäynneiltä”

Published by:

Maan hallitus haluaa sulkea ravintolat, kahvilat, kuppilat ja yökerhot asiakkailta mahdollisimman pian, jotta koronaviruksen leviäminen saadaan estettyä. Asiasta annetun esityksen mukaan rajoitus pitäisi ravintolat suljettuina toukokuun loppuun saakka

Hallituksen tavoitteena oli saada ravintoloiden sulkemista koskeva rajoitus voimaan jo viikonlopuksi. Se ei kuitenkaan onnistu. Asiasta on annettava eduskunnalla täydentävä asetus ja selvityksiä.

Keskiviikkoiltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd) esitti vahvan vetoomuksen niille yrittäjille, joita rajoitus tulee koskemaan.

– Nyt vetoan vahvasti kaikkiin ravintolanpitäjiin tässä maassa, yökerhojen pitäjiin, pubien pitäjiin kahviloiden pitäjiin, kaikkiin toimijoihin, että suljetaan tilat asiakaskäynneiltä. Tämä on tärkeää, jotta virus ei leviä ja epidemia ei leviä, Marin sanoi.

– Vetoan kenttään, että asiakaskäynneiltä tilat tässä vaiheessa suljettaisiin ja me emme näkisi viikonloppua, jossa edelleen ravintolat, kapakat, yökerhot ovat auki. Tämä siis vahva vetoomus nyt kentälle, Marin toisti.

Rajoitus ei voimaan tullessaan koskisi työpaikkaruokaloita. Lisäksi ravintoloista ruokaa voidaan myydä ulos eli noutomyynti voisi jatkua.

Tiedotustilaisuudessa Marin myös kertoi, että yrittäjien toimeentulo pyritään turvaamaan sinä aikana, kun ravintolat on määrätty pysymään suljettuina.

Uusimaa eristetään muusta Suomesta – muihin maakuntiin mökkeilemään lähteneitä kehotetaan palaamaan nyt koteihinsa Uudellemaalle

Published by:

Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä rajoitetaan 27. maaliskuuta alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka. Valtioneuvosto on tiedottanut asiasta keskiviikkoiltana ja ministerit pitivät samaan aikaan uusista rajoituksista myös tiedotustilaisuuden.

Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Toimilla hallitus haluaa varmistaa sen, että tehohoitopaikkoja riittää kaikille koko maassa. Rajoitus koskee Uuttamaata, koska tämänhetkisistä todennetuista koronavirustartunnoista valtaosa on Uudenmaan alueella.

Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla.

Myöhään keskiviikkoiltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd) kehottikin ihmisiä nyt palaamaan muissa maakunnissa sijaitsevilta mökeiltään koteihinsa Uudellemaalle.

– Rajoitusten aikana vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua Uudeltamaalta muualle eikä muualta Uudellemaalle. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema.

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Rajoitusten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä poliisi voi määrätä sakkoa. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) mainitsi tiedotustilaisuudessa, että Puolustusvoimia on kehotettu varautumaan siihen, että virka-apupyyntöjä tulee.

– Lähinnä tämä koskisi varusmiehiä, jotka poliisin apuna osallistuisivat liikenteenohjaukseen.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan liikkumisrajoituksista ja niiden käytännön vaikutuksista on tarkoitus kertoa bussi-, juna-, metro- ja raitioliikenteen asemilla ja terminaaleissa sekä junien ja bussien valotauluissa ja kuulutuksissa.

Tiedon tulee olla saatavilla myös Uudenmaan ympäryskunnissa ja maakuntarajat ylittävän työmatkaliikenteen kannalta merkittävien muiden paikkakuntien keskeisillä liikennepaikoilla.

Eduskunnan käsiteltäväksi hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen 25. maaliskuuta.

Moni eri toimija tarjoaa kauppa- ja asiointiapua Orivedellä – ravintolat toimittavat ruokaa kotiin

Published by:

Oriveden kaupunki on koonnut paikkakunnalla koronavirusepidemian aikana saatavilla olevaa kauppa- ja asiointiapua. Asiointi- ja kauppa-apu on tarkoitettu erityisesti yli 70-vuotiaille ja muille riskiryhmiin kuuluville, karanteenissa tai eristyksessä oleville, ulkomailta palanneille ja muille, jotka eivät voi itse asioida kaupassa tai haluavat vähentää tartuntariskiään.

Yli 70-vuotiaiden tulee nyt pysytellä karanteenia vastaavissa olosuhteissa eli välttää kaikkia lähikontakteja sekä asiointia kaupassa ja apteekissa. Myös riskiryhmiin kuuluvien kannattaa välttää ylimääräisiä lähikontakteja ja tarpeetonta asiointia.

– Mikäli et saa apua asiointiisi lähipiiristäsi, ota yhteyttä kaupungin, seurakunnan tai kyläyhdistysten asiointiapuun. Kauppa-apua varten saatat tarvita tilin ruokakauppaan. Tilin avaaminen on mahdollista sekä K- että S-ryhmän kaupoissa. Kaikille kuntalaisille kätevän avun tarjoavat kauppojen ruokakassipalvelut sekä ravintoloiden ja kahviloiden ateriapalvelut, kaupunki ohjeistaa tiedotteessaan.

Nykyisten kotihoidon kauppapalveluasiakkaiden palvelu jatkuu normaalisti.

– Tiedot saattavat näinä melskeisinä päivinä muuttua taajaan. Ajantasaista listaa pidetään yllä kaupungin nettisivuilla, tiedottaja Jenni Koponen mainitsee.

Kauppa- ja asiointiapua tarjoavat nämä yhteisöt:

Oriveden kaupunki: Jos tarvitset apua tai neuvontaa kauppa-asioinnin järjestämiseen, ota yhteyttä ma−pe klo 9−12 p. 041 7303511

NOPA-lisäpalvelu aamuisin klo 7−8:  Keskiviikosta 25. maaliskuuta alkaen NOPA palvelee normaalilla kutsuliikennealueella aamuisin klo 7−8. Tämä kutsuliikennepalvelu on tarkoitettu riskiryhmiin kuuluville mahdollistamaan kauppa-asiointi aamulla. Viikolla 13 palvelua on ke−pe, ja tuolloin liikennöi NOPA 2. Kutsu kuljettaja puhelimitse 040 7030524.

Oriveden seurakunta: Jos tarvitset apua kaupassa tai apteekissa käyntiin, ota yhteyttä diakoni Irmeli Nylanderiin p. 050 300 3155 tai diakoni Terhi Ratalahteen p. 050 345 1961 (Eräjärven alue). Seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat tavoitettavissa varmimmin puhelimitse päivystysaikana (ma klo 9-11 ja ke klo 10-12). Seurakunta järjestää myös ruokakassiapua.

Siitaman nuorisoseura: Kauppa- ja asiointiapua. Nuorisoseura maksaa ostokset ja laskuttaa ne jälkikäteen. Tarjolla myös apua esimerkiksi polttopuiden ja lämmityksen kanssa, Pekka Koppanen p. 040 5920399 ja Lotta Loikkanen p. 045 1428277

Västilän Voima ry: Kauppa-asiointia ja muuta apua tarvitsevat kyläläiset tai heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä Martti Ahoseen p 040 736 0438, kannistolaiset@gmail.com tai Tauno Kaskelaan p 050 365 2636, tauno.kaskela@gmail.com

Eräjärven kehittämisyhdistys EKY ry: Kauppa- ja asiointiapua Terhi Ratalahti p. 050 3451961

Martta-apua Eräjärvellä: Kauppa- ja asiointiapua Heli Koskinen p. 040 724 7290, Arja Rajala p. 050 345 5361, Sari Roine p. 050 518 0433

Muiden kylien osalta kauppa- ja asiointiavun organisointi on vireillä. Jos yhdistys tai muu toimija haluaa mukaan listalle tai muuttaa tietojaan, yhteyttä on otettava kaupungin tiedottaja Jenni Koposeen (jenni.koponen@orivesi.fi, p. 040 1339214).

Kauppa- ja asiointiapua tarjoavat nämä yritykset:

K-Supermarket: Maksullinen ruokakassin keräyspalvelu kaupasta noudettuna  tai kotiinkuljetuksena, tilaukset joko verkkokaupan kautta tai soittamalla p. 0400 601 613. Ostokset voi maksaa verkkokaupassa tai kotiintoimituksen yhteydessä korttimaksupäätteellä tai käteisellä. Mahdollisuus myös tilin avaamiseen joko lomakkeella (saa kassoilta) tai soittamalla neuvoa yllä olevasta numerosta.

S-ryhmä: S-ryhmän asiakkaalle voidaan perustaa tili. Lomakkeita saa kauppojen (S-market Orivesi ja Sale Eräjärvi) infopisteestä tai kassalta tai lähettämällä asiakkaan nimi, osoite ja hetu (luottotiedot tarkistetaan) sähköpostilla (S-market Orivesi: vuorisalmi@sok.fi, Sale Eräjärvi: erajarvi@sok.fi). Tilin avaukseen on varattava muutama päivä aikaa. Sale Länkipohjan tili- ja muita asiointimahdollisuuksia on kaupan remontista johtuvien tilapäisjärjestelyiden vuoksi tiedusteltava suoraan myymälästä tai puhelimitse, 010 7672 020.

Oriveden Apteekki: Tilaukset ensisijaisesti nettiapteekin (www.oriapteekki.fi) kautta, jossa vahvan tunnistautumisen kautta tilaus. Jos asiointi nettiapteekissa ei ole mahdollista, soita apteekkiin  ja kerro tilanteestasi ja vaihtoehtoisista tavoista toimittaa tilaukset, 03 357 6800. Puhelut ensisijaisesti iltapäivällä. Myös maksullinen kotiinkuljetus mahdollinen kerran viikossa 10 kilometrin etäisyydelle.

EKY:n toimipiste, Eräjärvi: Reseptilääkkeitä toimitetaan pääapteekilta palvelupisteeseen kerran viikossa. Normaalisti lääketilausten toimituspäivä on perjantai. Jotta lääkkeet ehtivät saman viikon toimitukseen, tulee reseptilääketilauslomake sekä Kela-kortti olla EKY:n toimipisteellä keskiviikkoon mennessä.

Vallesmanni: Ateriat kotiin kuljetettuna. Seuraavan viikon tilaukset edellisen viikon torstaina klo 15.00 mennessä. Kuljetukset taajama-alueella veloituksetta, pidempien matkojen osalta sovitaan tapauskohtaisesti. Maanantaista perjantaihin lounas lämpimänä ja perjantaisin toimitetaan viikonlopun ruuat kylminä. Lisäksi voidaan toimittaa myös peruselintarvikkeita, kuten maitoa, mehuja, itse leivottua leipää ja kahvileipää, levitteitä ja leikkeleitä, kahvia ja hedelmiä. Yhteistyötä myös apteekin kanssa lääketoimituksissa. Ateriapalvelun asiakkaaksi pitää rekisteröityä ennen palvelun aloittamista (https://vallesmanni.fi/rekisteroidy-ateriapalveluasiakkaaksi/). Tiedustelut sähköpostitse ateriapalvelut@vallesmanni.fi tai puh. 03 3351340 klo 12 jälkeen.

Café Herkkuhetki: Aterioita ja leivonnaisia kotiin kuljetettuna 25. maaliskuuta alkaen. Keskustan ja aseman alueelle kuljetukset maksutta, kauemmas sovittuna erikseen. Tilaukset edellisenä päivänä klo 9.00 mennessä puhelimitse 03 3352867. Toimitukset iltapäivisin oven taakse, maksu laskulla, kortilla tai MobilePaylla. Useita tuotevaihtoehtoja, muun muassa lounas, keittolounas, leipäkassi ja herkkukassi.

Lounaskahvila Hella: Lounasruokaa voi hakea mukaan työpaikalle tai kotiin. Annokset pakataan valmiiksi, tilaus on tehtävä etukäteen numerosta 040 7243943. Myynnissä päivittäin sämpylöitä ja leipää sekä makeita leivonnaisia mukaan ostettavaksi, tilauksesta myös muita ruokia ja leivonnaisia.

Cantina Fiesta: Lounasruokaa voi hakea mukaan työpaikalle tai kotiin. Puhelimitse tilattu ruoka pakataan valmiiksi p. 044 9810077.

Pizzeria Bambino: Pizzat ja muut ruoka-annokset kotiin kuljetettuina, p. 03 3641101

Pizza Laguuni: Pizzat ja muut valikoiman ateriat tarjoillaan noutoluukusta, tilaukset p. 03 3340605

Orivesi Kebab Pizzeria: tilaukset p. 03 3352955

Jos yrittäjä haluaa mukaan listalle tai muuttaa tietojaan, on yhteyttä otettava elinvoimajohtaja Pirkko Lindströmiin (pirkko.lindstrom@orivesi.fi tai p. 040 5950480).

Viranomaistiedote: Oriveden kaupungin palvelujen järjestäminen

Published by:

Päiväkodit ja koulut

 • Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään.
 • Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1.−3.- luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
 • Hallituksen linjaus 20.3.: Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1.−3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Linjaus on voimassa 23.3. lähtien. Huoltajiin ollaan yhteydessä Wilman kautta.
 • Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua etäopetuksessa oleville lapsille. Orivesi selvittää ruokakassiavun järjestämistä sellaisille etäopetuksessa oleville lapsille, joille se on taloudellisin tai sosiaalisin perustein tarpeellista. Oppilashuolto lähettää asiasta kyselyn huoltajille Wilman kautta ma 23.3.
 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Poikkeuskauden aikana 18.3.-13.4. varhaiskasvatuksen asiakasmaksu hyvitetään kaikilta lapsen poissaolopäiviltä, jos poissaolopäivät on ilmoitettu ennakkoon.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Wilman ja Tenavanetin välityksellä.
 • Valtioneuvoston tiedote: Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö

Elämänlaatupalvelut

 • Elämänlaatulautakunnan yleisavustukset sekä toimintakorvaukset haettavissa normaalisti hakuajan puitteissa, talous- yms. liitetiedostot voi toimittaa jälkikäteen niiden valmistuttua.
 • Liikuntatilojen vakiovuorojen hakuaika avautuu ja haettavissa ovat kaikki sisä- ja ulkoliikuntatilat, niin kesä- kuin syys- ja kevätlukukaudellekin, huom. myös vesijumpat sekä omatoimiset liikuntaryhmät.
 • Liikuntapäällikkö, kulttuurijohtaja ja kirjastonjohtaja tavoitettavissa sähköpostilla tai puhelimitse.

Liikuntapalvelut

 • Liikuntahalli on kokonaan suljettuna toistaiseksi.
 • Uimahalli suljetaan kokonaan tältä keväältä ja hallissa käynnistetään korjaustöitä.
 • Jäähalli suljetaan kokonaan tältä keväältä ja hallissa aloitetaan sisätilojen peruskorjaus.
 • Liikunnanohjaajat jakavat virtuaalijumppia n. 2 krt/vko kaupungin Facebook-sivulle.
 • Henkilöstö huoltaa reitistöjä ja virkistysalueita normaalia korkeammalla kapasiteetilla. Ruuhkien vuoksi huollossa voi silti olla viivettä, joten retkeilijöiden on hyvä varustautua esim. omilla polttopuilla.
 • Kevään kaikki ohjausryhmät on peruutettu. Menetetty treeniaika ohjatuissa ryhmissä sekä uimahallin ja liikuntahallin kk-korteissa hyvitetään treenausaikana tai vapaalippuina, kun palvelut saadaan taas auki.
 • Liikunnanohjaajat ovat tavoitettavissa sähköpostitse.

Nuorisopalvelut

 • Nuorisotila on suljettuna toistaiseksi
 • Kaikki ryhmätoiminta ja retket on lakkautettu toistaiseksi.
 • Tiimitoiminta jatkuu digitaalisesti Teamsin kautta
 • Virtuaalinuorisotila otetaan käyttöön
 • Moniammatillinen yhteistyö jatkuu digitaalisesti
 • Tehdään yhteistyötä Liikkuva Opiskelu -hankkeen kanssa
 • Ohjaajat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla ja somessa (yhteystiedot välitetty huoltajille Wilman kautta)

Kirjasto

 • Oriveden kaupunginkirjasto ja Eräjärven kirjasto ovat suljettuina toistaiseksi ke 18.3. lähtien.
 • Muista uusia lainasi verkkokirjastossa! Jos uusintakerrat tai varaukset estävät uusinnan, voit soittaa puhelinpäivystykseen arkisin klo 10-14, p. 040 1339120 (myös tekstiviestit). Puhelinpalvelun kautta voidaan myös antaa PIN-koodeja ym.
 • Voit palauttaa lainojasi myös sulkuaikana kaupunginkirjaston palautusluukkuun. Palautusluukkua tyhjennetään pääkirjastolla säännöllisesti. Eräjärven kirjaston asiakkaat voivat palauttaa lainoja vain Orivedelle.

Kulttuuripalvelut

 • Tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu 31.5. asti. Korvaavia tilaisuuksia järjestetään myöhemmin resurssien mukaan.

Kansalaisopisto OSKO

 • Kurssiopetus sekä Taideratas-toiminta lakkautetaan tältä kaudelta.
 • Taiteen perusopetuksen musiikin yksilöopetus jatkuu kevään ajan etäopetuksena.
 • Mahdollisia etätehtäviä kurssien päätteeksi pyritään järjestämään.
 • Kaikki kevään tapahtumat, tilaisuudet ja näyttelyt on peruttu. Teatteri- ja kuoroesityksiä siirretään syksyyn.
 • Menetetyt tunnit korvataan kurssilaisille ”korvaussetelillä”, jonka voi hyödyntää ensi lukuvuonna, vaihtoehtona vapaaliput uimahalliin tai liikuntahalliin. Tästä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Ikäihmisten palvelut

 • Palvelukeskusten ja lähitorien ohjaus ja neuvonta sekä harraste- ja virkistystoiminta keskeytetään 17.3.2020 alkaen toistaiseksi. Ravintolatoiminnan muutoksista tiedotetaan myöhemmin.
 • Päiväkeskusten toiminta keskeytetään 18.3.2020 alkaen. Asiakkaiden tarvitsemat välttämättömät palvelut järjestetään muulla tavoin. Tästä ilmoitetaan päiväkeskusasiakkaille henkilökohtaisesti.
 • Kotihoidossa palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia. Etäpalveluita pyritään lisäämään sekä ryhmätoimintaa ja omaisten yhteydenpitoa tukemaan kuvapuhelinten avulla. Kiireettömät käynnit, esimerkiksi hammas- tai silmälääkärikäynnit, suositellaan siirrettävän myöhäisempään ajankohtaan.
 • Tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa, vanhainkotihoidossa ja lyhytaikaishoidossa sekä sairaalahoidossa kaikkien ulkopuolisten vierailut kielletään. Ainoastaan erityisissä tilanteissa, esimerkiksi saattohoidossa vierailut ovat mahdollisia. Näissä tapauksissa vierailijoiden pitää ottaa ensin yhteyttä hoitohenkilökuntaan vierailun järjestämiseksi.
 • Samoin kuin kotihoidossa, myös tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa vanhainkotihoidossa ja lyhytaikaishoidossa kiireettömät käynnit esimerkiksi hammas- tai silmälääkäriin siirretään myöhäisempään ajankohtaan.
 • Asiakasohjauksessa ennen kotikäyntiä asiakasohjauksesta soitetaan asiakkaalle kotikäynnin toteuttamisesta. Tarvittaessa hoidetaan asioita puhelimitse ja etäyhteyksillä. Hallituksen toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Tälle asiakasryhmälle tehdään kotikäynti, jos palveluntarvetta ei puhelimitse saada selvitettyä.

NOPA-liikenne

 • Toistaiseksi autot 1 ja 2 ajavat koulujen loma-aikojen aikataulun mukaan ja auto 3 normaalisti.
 • Tarkempia aikataulutietoja voi tiedustella kuljettajilta (Nopa 1 p. 040 7794790, Nopa 2 p. 040 7030524, Nopa 3 p. 040 7368094)

Tapahtumat

 • Kaupunki ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia. Aiemmin sovitut yleisötilaisuudet perutaan tai siirretään. Linjaus on tällä hetkellä voimassa 31.5. saakka.
 • Avin päätöksellä kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä, on kielletty.

Kaupungintalon kokoustilat ja Järjestöjen talo

 • Kaupungintalon kokoustilat, kerhotila ja Järjestöjen talo ovat suljettuina toistaiseksi.

Kaupunginvirastot ja asiointi

 • Asiointi kaikissa kaupungin yksiköissä (esim. maaseutupalvelut, rakennusvalvonta, asumispalvelut) toistaiseksi vain puhelimitse tai sähköpostitse: Vaihde p. 03 5655 6000, kirjaamo@orivesi.fi
 • Nähtävillä olevat kaavat siirtyvät kaupungintalon kokousaulaan.

Vesihuolto

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta vettä koteihin ja huolehtii jätevesien puhdistuksesta normaalisti. Turvaamme kaupunkilaisten vesihuoltopalvelut myös koronavirusepidemian aikana varmistamalla henkilöstöresurssiemme riittävyyden.

Kaupunginvaltuuston kokous 23.3.2020

Siirretään myöhemmin pidettäväksi.

Yli 70-vuotiaiden kauppa-asiointi

Mikäli kauppa-asiointisi ei hoidu muulla tavoin, ota yhteyttä ma−pe klo 9−12 p. 041 7303511 (puhelinnumero käytössä ke 18.3. lähtien)

Muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 • Kaupungin henkilöstö ei tee toistaiseksi työmatkoja ulkomaille.
 • Kaupungin henkilöstö ei matkusta kotimaassa lukuun ottamatta välttämättömiä virkamatkoja.
 • Kaupungin sisäisissä ja seudullisissa kokouksissa suositaan etäyhteyttä.
 • Henkilöstö välttää kättelyä.
 • Henkilöstön suositellaan välttävän julkisten kulkuneuvojen käyttämistä.
 • Ulkomaan matkalta palaavan kaupungin työntekijän tulee sopia esimiehensä kanssa etätöistä. Hengitystieinfektiosta kärsivät jäävät pois töistä.
 • Kaupungin tilojen siivouksessa ja huollossa on nostettu hygieniatasoa ja varauduttu tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ota yhteyttä kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin

 • Kaupungin henkilöstö on poikkeusaikanakin tavoitettavissa ja meihin voi aina ottaa yhteyttä.
 • Sähköpostilla: kirjaamo(at)orivesi.fi, puhelimitse: vaihde p. 03 5655 6000
 • Työntekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystietojen hakupalvelusta.

Valtio muutti linjaustaan – pienet koululaiset saavat mennä kouluun, mutta etäopetusta suositellaan

Published by:

Valtioneuvosto tiedotti perjantaina, että pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu. Maanantaista 23. maaliskuuta lähtien kaikki esikoululaiset ja peruskoulun 1.-3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta muutettiin 20. maaliskuuta. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1.-3. luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli se on mahdollista.

Varhaisopetuksen ja perusopetuksen järjestämistä koskevat linjaukset 20. maaliskuuta tehdyn tarkennuksen jälkeen kuuluvat näin:

”Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta.

Perusopetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Säännös ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita. Myös 1-3 vuosiluokkien oppilaita suositellaan kuitenkin osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.”

Koronavirustartuntaa epäilevä voi tehdä oirearvion verkkopalvelussa

Published by:

Omaolo-verkkopalvelussa on avattu oirearvio, jossa kuka tahansa koronavirustartuntaa epäilevä voi arvioida hoidon tarvetta sekä saada neuvoja mahdollisen tartunnan leviämisen ehkäisyyn. Verkkopalvelu on auki ympärivuorokauden.

Tamperelaiset ja orivesiläiset voivat myös tunnistautua Omaoloon , jolloin sen kautta saa oireiden niin vaatiessa ohjauksen paikallisiin terveyspalveluihin. Tamperelaiset ja orivesiläiset voivat myös tarpeen vaatiessa lähettää Omaolon kautta oirearvionsa tuloksen terveyspalvelujen neuvontaan, jossa ammattilaiset katsovat niitä joka päivä klo 9 – 21.

Koronavirustaudin oirearvio on lääkintälaitedirektiivin mukainen lääkinnällinen laite. Oirearvion sisältö ja päättelylogiikka on toteutettu yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin ja THL:n kanssa. Oirearvion tietoja päivitetään tilanteen muuttuessa. Sisällön päivittämisestä vastaa Kustannus Oy Duodecim. Omaolo on kansallinen palvelu.

Omaolon oirearvion toivotaan keventävän terveydenhuollon puhelinruuhkaa, jotta terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittää hoitoa niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Omaolossa on myös 14 muuta oirearviota hengitystietulehduksesta alaselkäkipuun sekä yleinen oirekysely.

Omaolopalvelu löytyy osoitteesta omaolo.fi

OrPo sai SVUL:n Hämeen piiriltä apurahan – avustuksen sai myös kolme seuran urheilijaa

Published by:

SVUL:n Hämeen piiri on julkaissut vuoden 2019 palkitsemiset  ja perinneapurahojen saajat vuodelle 2020.

Oriveden Ponnistuksen kolme urheilijaa sai perinneapurahan. Lentopalloilijat Saara Holm ja Netta Rekola saivat 300 euron apurahan ja yleisurheilija Oona Viljanen 200 euron apurahan.

Oriveden Ponnistus sai puolestaan 200 euron seuraosuuden.

Vuoden urheiluteko alueella vuonna 2019 oli SK Kangasalan järjestämä Jukolan viesti ja vuoden urheilutoimija Ilveksen Jouko Myrrä. TVS:n Matti Sipilä ja Kooveen PErtti Ukkola saivat vuoden 2020 Ilves-palkinnot. Vuoden 2020 yhteisöapurahan saivat Tampereen Pyrinnön Huippu-urheilu tiimi ja Tampereen Voimistelijoiden Teamgym-joukkue FIERCE.

Kaiken kaikkian 56 urheilijaa, 10 valmentajaa ja 11 seuraa sai apurahan.

Palkitsemistilaisuutta SVUL:n Hämeen piiri ei suositusten mukaisesti järjestänyt.

50 vuotta sitten: Fortuna nousi maakuntasarjaan

Published by:

Kysyimme Fortunan puheenjohtajalta P. J. Mattilalta, että ”miltäs nyt tuntuu”. Hän sanoi, että hyvältä tuntuu, vaikka ratkaisuottelusta jäikin hiukan paha maku suuhun. Jääkiekkoilulle ja urheilulle oli onneksi, että nousija oli Fortuna, jonka pojat olivat herrasmiehiä verrattuna siihen rähinöivään tamperelaisjoukkoon, joka oli pahin kilpailija.

Ottelun tuoksinassa on pidettävä hermot kurissa; samoin nyt voiton huumassa. Tavoitteet on asetettu korkealle. Ensi vuonna ei puhuta sarjassa säilymisestä, vaan siitä, että noustaan samantien Suomen sarjaan. Olisi järjevää saada aikaan Oriveden seudun jääkiekkoalianssi, jossa olisivat mukana Fortunan lisäksi Korkeakosken ja Länkipohjan vireästi toimivat jääkiekkoharrastajat. Tältä pohjalta voitaisiin tähdätä kuinka korkealle hyvänsä.

Sarjavoitajille annettakoon täysi tunnustus. Tätä voittoakin mukavampi ajatus on tavattoman voimaksi juniorityö samoin kuin se, että jääkiekkoa harrastetaan tällä täysin puolueettomasti, t.s. osataan pitää urheilu urheiluna. Nämä kaksi seikkaa ovat sellaisia, että ne antavat aiheen uskoa tulevaisuuteen.

Fortunan joukkue ”perhekuvassa” ratkaisuottelun jälkeen.

Fortunan joukkue lähikuvassa

Tauno Pihlman, ”Tane”: Maalivahti, aloitti jääkiekon pelaamisen vasta tällä kaudella. Kesällä jalkapallomaalivahtina. Pelaa myös lentopalloa Ponnistuksen joukkueessa.

Raimo Lammi, ”Kallio”: Maalivahti, pelannut maalissa jo useita vuosia, potkii kesällä myös jalkapalloa, ”ukkomies”.

Antti Alenius, ”Asseri”: Puolustaja, joukueen pelaava valmentaja ja kapteeni. Pelasi viime kautena Tapparan mestaruussarjan joukkueessa, pelannut myös nuorten maajoukkueessa. Hymyilevä pankkiiri KOP:stä.

Mikko Paavola, ”Holger”: Puolustaja, kentällä rauhoittavasti pelaava, mutta ”siviilissä” vilkkaasti liikkuva huuliveikko. Partakin on pojalle jo päässyt kasvamaan.

Pekka Lastunen: Puolustaja. Uhrautuva pelaaja, joka on lauantaisin varsin suosittu Taxi-kuski.

Juhani Kivimaa, ”Janne”: Puolustaja. Joukueen Nestori. Pelaa myös jalkapalloa. Huom! Poikamies, tavatavissa usein BP:n baarissa.

Osmo Kopra, ”Onni”: Puolustaja. Isoista pelihousuista uuden lempinimensä saanut entinen ”Senaattori”.

Mikko Tanninen, ”Pastori”: Hyökkääjä. Pelaa myös jalkapalloa. Teki Pirkaklassa talven ”limulla” maalin ja esitti yleisölle ”Pastorimaisen” riemun. Tämän jälkeen tunnettu myös nimellä ”Naru”.

Risto Viherma, ”Kike”: Hyökkääjä. Tämän talven vastustajien maalivahtien kauhu. Auton merkki on Mini, mutta niin on mieskin. Teot kentällä eivät silti jää pieniksi. Suosittu Disco-isäntä.

Jyri Valtakoski, ”Pyni”: Hyökääjä. Joukkueen tämän kauden kolhituin pelaaja, mutta on sentään saanut tänä vuonna pitää hampaansa. Taklaa isoakin miestä rajusti.

Antti Hietaniemi, ”Kalle”: Hyökkääjä. ”Pikku-Kalle” oli kotiyleisön suuri suosikki. Joukkueen taistelija. Kisa-Urhojen kovan jalkapallojoukkueen pelaaja.

Tapio Hietaniemi, ”Tapsa”: Hyökkääjä. Kallen vanhempi velipoika. Jalkapallomies Korkeakoskelta. Harjoittelua on häirinnyt ”tulensammutuskurssit” Helsingissä.

Jaakko Valtakoski, ”Jaska”: Hyökkääjä. Merkonomi, joka myy kaljaa lauantaisin Kopinkulmassa. Ahkera harjoittelija.

Erkki Oksanen, ”Eikka”: Hyökkääjä. Paikkakunnan ”pasilliasioita” kurissa pitävä terveystarkastaja.

Timo Karonen, ”Seppo”: Hyökkääjä. Kuinkahan olisi käynyt ”jääkiekkostadionin” jäädytyshommat ilman ”Seppoa”. Kovan kunnon salaisuus, harjoittelu.

Rauno Bremer: Hyökkääjä. Tampereella asuva Fortunan pelaaja. Paljonkohan kului pojalta ensaa harrastuksensa vuoksi.

Jussi Rantanen: Hyökkääjä. Joukkueen kuopus. Nappulaliigan touhumiehiä. Jääkiekkostadionin ”koppipoliisi”.

Jukka Kopra, ”Räihä”: Hyökkääjä. Rämäkkä pelaaja. Ahkera harjoittelija. Huomasi leikata tukkansa kesken pelikauden.

Pelaajapörssin kolme parasta: Tanninen (vas.), Viherma ja Valtakoski.

Fortunan parhaat pistemiehet

Oriveden Sanomien lahjoittaman palkinnon Fortunan parhaalle pistemiehelle voitti Risto Viherma. Muutenkin koko ykkösketju kunnostautui, sillä kaksi seuraavaa sijaa meni sen nimiin. Puolustajien panos oli myös vahva. Neljänneksi tuli Alenius ja viidenneksi Paavola.

Lopulliset tulokset: 1. R. Viherma 14 + 7 = 21, 2. M. Tanninen 11 + 8 = 19, 3. J. Valtakoski 9 + 8 = 17, 4. A. Alenius 8 + 7 = 15, 5. M. Paavola 7 + 3 = 10, 6. A. Hietaniemi 6 + 2 = 8.

 

Juttu on julkaistu Oriveden Sanomissa 12.3.1970. Juttu julkaistaan uudestaan juuri sellaisena kuin se on 50 vuotta sitten lehdessä ollut.