Daily Archives: 8.4.2015

Hyvin suojautuneena mammuttitulostimen ääreen

Published by:

Ennen kuin Juha Niittynen astuu huoneeseen, jossa iso tulostin puksuttaa elektroniikan laitoksella Tampereen teknillisellä yliopistolla, on hänen suojauduttava hyvin. Sekä itsensä vuoksi että suojellakseen tilaa ylimääräisiltä pöpöiltä. Sen takia kuvakin on otettu lasin takaa.

Niittynen tuntee tämän laboratorion kuin omat taskunsa. Hän nimittäin aloitti opinnot TTY:llä vuonna 2004. 11 vuoden aikana Oriveden lukion kasvatti on valmistunut ensin kandidaatiksi ja sitten diplomi-insinööriksi. Seuraava etappi on parin viikon päässä siintävä väitöstilaisuus. Opintojen aikana hän aloitti työskentelyn laitoksella.

Laboratoriotyöskentely on Niittysen mieleen. Hän ei luennoi, mutta vetää labrassa harjoituskursseja alan opiskelijoille.

– Tykkään laboratoriotöistä, mutta julkaisujen kirjoittaminen on vaatinut harjoittelua. Ne vaativat omanlaisensa kirjoittamistyylin, joka on tullut opeteltua kantapään kautta.

Mitä laboratoriokammiossa sitten on näiden vuosien aikana syntynyt?

– Olemme kehittäneet valmistustekniikkaa, jonka perusperiaate on sama kuin mustesuihkutulostimissa. Seassa on metallia, jotta tulostamalla saadaan sähköä johtavia rakenteita. Olemme pystyneet todistamaan, että tekniikka on toimiva. Luotettavuus ja suorituskyky ovat sellaisia, että niillä pystytään korvaamaan olemassa olevia tuotteita.

Lisää Niittysen väitöstutkimuksesta lehdessä huomenna.

Ennakkoäänestykseen jonotettiin Orivedellä

Published by:

Ennakkoäänestys alkoi vilkkaana Orivedellä heti kello yhdeksältä. Jonoa alkoi kertyä tasaisesti äänestyspaikalle.

Ainakin aamutuimaan äänestyspaikalle Oriveden kirjastoon kertyi jonoa. Ensimmäisten joukossa oli myös Vesa Viitanen.

– Ehdokkaan valinta oli lopulta aika helppo. Millään vaalikoneellakaan ei tullut kyllä käytyä. Äänestän yleensä aina ennakkoon, Viitanen kertoo.

Keijo Mäkiselle tärkeintä on, että ehdokas ajaa tavallisen ihmisen asioita. Hän päätti äänestää oman kylän tyttöä.

Lue lisää 9. huhtikuuta lehdestä.

Maapoliittisesta ohjelmasta

Published by:

Oriveden kaupunginvaltuusto, 7.4.2015

Ari Sutisen puheenvuoro liittyen esityslistan pykälään ”12 VALTUUSTOALOITE RANTA- JA HAJARAKENTAMISEN MAAPOLIITTISESTA OHJELMASTA”

Maapoliittisen ohjelman luonnos on paisunut laajaksi ja monitahoiseksi asiakirjaksi Oriveden kaupungin maankäytön eri asiakokonaisuuksista. Asiakirjan näkökulma on hallinnollinen ja epäilemättä hallinnon rattaat pyörivät tulevaisuudessa sujuvasti sen avustuksella.

Entäpä sitten varsinainen politiikan osuus maapoliittisessa ohjelmassa? Mikä yhteys laaditulla asiakirjalla on valtuustoaloitteeseen, jonka johdosta kyseinen asiakirja on laadittu? Palataan tähän kysymykseen myöhemmin, mutta tehdään ensin katsaus Oriveden maapolitiikan tuotoksiin hieman eri perspektiivistä.

Miltä Oriveden tonttitarjonta näyttäytyy Tampereen seutukunnan alueelta omakotitontin hankintaa suunnittelevan näkökulmasta? Tämän selvittämiseksi voidaan tehdä internetissä hakuja myynnissä olevista rakennustonteista ”etuovi.com” sivustolla, joka on suomen suosituin hakukone tonttikauppoja suunnittelevien keskuudessa.

Haun perusteella omakotitontteja on pääsiäispäivänä Tampereen seutukunnan kymmenessä kunnassa myynnissä 235 kappaletta. Oriveden kaupungin alueelta haku tuotti vain 8 kappaletta tonttien myynti-ilmoituksia. Todellisuudessa tontteja on Orivedellä myytävänä enemmän, mutta haku tuotti nämä kahdeksan ilmoitusta. Myytävien tonttien määrällä Orivesi ei hakutuloksissa loista.

Entäpä jos etsinkin jotain erityistä? Suuntautuisiko tontin ostajan katse tällöin Orivedelle?

Moni haluaisi toteuttaa perinteisen suomalaisen unelman ja rakentaa talon rantatontille. Omarantaisia omakotitontteja löytyi Tampereen seutukunnista 8 kappaletta. Näistä vain yksi oli Orivedellä, sijaiten Venehjoen varrella. Hintapyyntö Oriveden tontille oli 98t€. Samalla haulla löytyi Kangasalta pinta-alaltaan kolme kertaa suurempi Längelmäveden rantatontti hintaan 52t€. Tontin potentiaalinen ostaja saattaa olla myös kiinnostunut kunnan veroprosentista, joka on Kangasalan kunnassa 21. Ei tarvinne arvuutella, mihin kuntaan rantatontin ostajan kaupanhieronta johtaisi?

Entäpä jos tontin ostoa suunnittelevalla olisi harrastus, joka vaatisi hieman suuremman omakotitontin? Tai rakentaja olisi pienyrittäjä, joka haluaisi yhdistää työn ja asumisen samalle tontille. Tarjonnan selvittämiseksi tehdään haku vähintään 4000 neliön tontista. Haku tuotti Tampereen seutukunnista 37 vaihtoehtoa. Näistä tonteista vain yksi oli Orivedellä ja kyseessä oli keskeneräiseksi jäänyt omakotitalo Siitamassa, jonka hintapyyntö oli vaihtoehdoista kallein. Todennäköisyys sille, että päätyisin rakentamaan harrastukseni tai pienyritykseni vaatimat tilat Orivedelle olisi epätodennäköistä.

Mitäs jos haluaisin vain mahdollisimman halvan omakotitontin? Sellainen löytyy Ylöjärven kaupungin myytävien tonttien listalta hintaan 956 euroa. Oriveden halvin omakotitontti on yli neljä kertaa Ylöjärven tonttia kalliimpi. Ajomatkaan kuluva aika on kummaltakin tontilta Tampereen keskustorille rapiat neljäkymmentä minuuttia.

Epämiellyttävä totuus on, että Orivedellä on tarjolla hyvin tavanomaisia kaava-alueen omakotitontteja. Samanlaisia tontteja mahtuu Tampereen seutukunnissa 13 tusinaan. Oriveden omakotitonttien tarjonta ei erotu muutoin, kuin keskimääräistä pidempänä työmatkana Tampereelle. Meillä ei ole tarjota tonttimarkkinoille mitään erityistä, joka houkuttelisi veronmaksukykyisiä omakotirakentajia tai yrityksiä Orivedelle. Jos rakentajalla ei ole Oriveden kaupunkiin jotain erityistä yhteyttä – esimerkiksi sukulaisten muodossa – on vaikea nähdä, miksi valinta kohdistuisi Oriveden tontteihin. Pelkäänpä, että nykyistä tonttitarjonnan politiikkaa jatkamalla menetämme monta potentiaalista Tampereen seutukunnan rakentajaa.

Maapoliittiseen ohjelmaan liittyvässä valtuustoaloitteessa todettiin: ”Oriveden erityistekijä Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna on laaja pinta-ala, sekä runsaat vesistöt. Tämä erityispiirre mahdollistaa paljon hyviä rakennuspaikkoja haja-asutus ja ranta-alueilla. Niinpä ohjelmassa tulee erikseen määritellä näiden rakennuspaikkojen hyödyntämisen strategia.” Maapoliittisen ohjelman luonnokseen ei kuitenkaan ole sisällytetty haja-asustusalueen tai ranta-alueiden hyödyntämisen strategiaa.

Missä ovat ne uudet maapoliittiset avaukset, jotka edistäisivät Oriveden houkuttelevuutta rakentajien silmissä? Miten olisi ”Ranta-Orivesi” omakotitonttien kaava-alueena? Mallia voi ottaa vaikka Keuruulta, jossa on kaavoitettu laajasti ranta-alueita. On myös kuultu ideoita Siitaman satelliittikaupunginosasta ja aseman seudun ranta-alueiden hyödyntämisestä, sekä ysitien mahdollisuuksista yritystoiminnalle. Tämän tapaisia uusia avauksia ei ohjelmaluonnoksen mukaan ole kuitenkaan luvassa.

Entä tonttimarkkinointi? Ohjelmaluonnoksessa on markkinoinnin tilannekuvaukseen käytetty kahdeksan riviä, jotka enimmäkseen kuvaavat nykyisin käytössä olevia toimenpiteitä. Kun rakentaminen on huonojen taloudellisten aikojen takia hiipunut, herää kysymys, riittääkö tonttien markkinoinnissa vanhat keinot? Missä ovat uudet ideat tonttien markkinointiin? Miten olisi useampien kuntien yhteismarkkinointi tai yhteistyö työantajien ja rakennusliikkeiden kanssa? Näitä keinoja on käytössä muissa kunnissa. Ohjelmaluonnoksessa tyydytään toteamaan, että markkinointia tulee kehittää. Miten tätä kehittämistä jatkossa arvioidaan? Saataisiinko sopiva mittari markkinoinnin onnistumisen arviointiin laatimalla vuosittain asiakaskysely Orivedelle rakentaneiden kokemuksista?

Alkuperäisessä valtuustoaloitteessa haluttiin keskittyä pelkästään ranta- ja hajarakentamisen hyödyntämiseen, jonka vuoksi ohjelma olisi voitu laatia nopealla tahdilla ja suppeassa muodossa. Valmistelun aikana päädyttiin kuitenkin laatimaan laaja maapoliittinen ohjelma. Ehkä se oli tarpeen, mutta ratkaisu herättää kysymyksen: mihin katosivat valtuustoaloitteen alkuperäiset tavoitteet? Tunnettua sanontaa hieman vääntäen: ”ei tullut tuluskukkaro, tuli takki”. Ehkä takillekin on käyttöä, mutta tuluskukkaro olisi ollut varmasti tarpeen.

Mitä tulisi tehdä?

Lisätään ohjelmaan tehtäväksi selvitys, minne ranta-alueelle olisi mahdollisuus kaavoittaa laaja omakotitonttien alue ja tarvittaessa huomioida tämä rantayleiskaavassa. Samoin voitaisiin selvittää minne ja miten olisi mahdollista kaavoittaa normaalia suurempia omakotitontteja riittävällä rakennusoikeudella harrastus- ja yritystoiminnan mahdollistamiseksi. Tonttien markkinoinnin alueella tulisi ohjelmassa määritellä laadittavaksi erillinen tonttien markkinointisuunnitelma.

Nämä selvitykset eivät toisi nopeaa muutosta, mutta niiden avulla saataisiin ehkä liikkeelle hankkeita, jotka toteutuessaan tekisivät Orivedestä houkuttelevamman kohteen potentiaalisille rakentajille. Koska nykyinen ohjelmaluonnos ei ole vielä lopullinen, olisi hienoa nähdä, että ohjelmaan saataisiin mukaan – edes selvitettäväksi – uusia maapoliittisia ehdotuksia ennen ohjelman lopullisen version julkaisua.

 

Ari Sutinen
Keskustan valtuustoryhmä

Kirjoittaja on it-alan yrittäjä, joka asuu Eräjärven Hirtolahdessa 4 tyttären ja vaimon kanssa.

Väinöntien suunnitelma uudestaan nähtäville

Published by:

Tekninen lautakunta asettaa Väinöntien puistoalueen kunnostus- ja hoitosuunnitelman uudestaan nähtäville. Edellisestä suunnitelmasta jätettiin 45 muistutusta, ja lisäksi Pirkanmaan Ely-keskukselta tuli suunnitelmaan lausunto.
Muistutuksissa esitettiin, ettei alueella asustavan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa saa hävittää eikä heikentää, eikä puita saisi alueelta poistaa. Päinvastoin alueelle pitäisi istuttaa puita. Lisäksi osassa muistutuksista vastustettiin leikkikentän rakentamista alueelle.
Suunnitelmaa on muutettu hiukan muistutusten takia. Väinöntien varrelle aiemmissa hakkuissa jääneistä neljästä isosta haavasta esitetään nyt kaadettavaksi ainoastaan lähimpänä tietä oleva, joka on todettu pahimmin lahovikaiseksi. Muiden kuntoa on tarkoitus seurata ja ne on tarkoitus säilyttää mahdollisimman pitkään.
Uusien puiden istuttamista kaadettujen tilalle lautakunta pitää tarpeettomana. Lautakunnan mukaan Väinöntien pohjoispuolella on jo puustoa liito-oravien kulkemista varten. Väinöntien varteen on lisäksi jo nyt kasvanut luontaisesti runsaasti lehtipuuntaimia.
Alueen asemakaavassa on varaus leikkikentälle. Suunnitelmassa todetaan, että leikkikenttää ei voi toteuttaa heikentämättä liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.