Daily Archives: 7.4.2015

KVL-Tekniikka hakeutui yrityssaneeraukseen

Published by:

KVL-Tekniikka Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen rahoitusvaikeuksien vuoksi. Hallintojohtaja Ilona Pykäläisen mukaan yrityksen joitakin toimintoja joudutaan todennäköisesti supistamaan tai ulkoistamaan.
– Saneerauksen tavoitteena on varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen. Tampereen käräjäoikeudelta on saatu päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta. Saneerausasiamiehen kanssa laaditaan nyt tarkempi saneerausohjelma, Ilona Pykäläinen kertoo.
KVL-Tekniikka Oy on kasvanut viime vuosina nopeasti. Se on tehnyt yritysostoja ja investointeja, joita on rahoitettu pitkälti kassavaroilla. Nyt kassavarat ovat käyneet vähiin.
– Viime vuosi on ollut meille tiukkaa aikaa, niin kuin se on ollut monille muillekin. Kassavarat ovat pienentyneet myös alamme kausiluontoisuudesta johtuen, Pykäläinen sanoo.
Yrityksen tilauskanta on edelleen hyvä. Saneeraus ei vaikuta jo tehtyihin sopimuksiin. Myös yrityksen tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti.
– Saneerauksella pyritään saamaan maksuaikaa yrityksen nykyisille veloille. Asiamies puntaroi yrityssen johdon kanssa keinot, joilla tästä selvitään, Pykäläinen sanoo.
Saneerausmenettelyn vaikutukset henkilöstöön ovat vielä auki. Yrityksessä on menossa yt-neuvottelut. Henkilöstöä KVL-Tekniikalla on yli 200.

Taloustilanteella on vaikutusta

Published by:

Orivedellä on viime aikoina keskusteltu mm. kuntataloudesta. Keskiössä ovat olleet säästöt ja palvelut. Kaupungin luottamushenkilöt ovat ansiokkaasti pysyttäytyneet keskustelun ulkopuolella. No, onhan se hyvä antaa tilaa muille kuntalaisille. Vai onko?
Tässä heti alkuun myönnän olleeni väärässä tai epäilleeni turhaan. En uskonut Oriveden saavan harkinnanvaraista valtionosuutta. Ei ainakaan niin paljon kuin sitä loppuvuodesta tuli. Hyvä, että olin väärässä. Tarpeeseen se lisäraha tuli. Epäilemättä oli niin, että talouden tasapainotusohjelma ajoi asiaansa; sen avulla päästiin yhteen tarkoitusperään eli valtiolta saatiin toista miljoonaa euroa.

Onko tällä ylimääräisellä valtionosuudella sitten vaikutusta talouden tasapainotusohjelman toteutukseen? Voidaanko – tai olisiko voitu – luopua henkilöstön lomautuksista? Tai omaisuuden myyntisuunnitelmista? Tai joidenkin palvelujen vähentämisestä? Ja miten näihin kaikkiin sitten voisikaan vaikuttaa se, että kaupungin tilinpäätös muodostui viime vuodelta odotettua selvästi paremmaksi? Vaikkakaan naapuri-Juupajoen lukemiin ei päästy.
Siinäpä niitä taas tapani mukaan esittämiä kysymyksiä on. Kysymysten esittäminen on tarpeen, jotta havaitaan olevan erilaisia vaihtoehtoja. Koko ajan ei tarvitse lyödä päätään Paltanmäen mäntyyn jatkamalla joskus, toisenlaisessa tilanteessa tehtyjen päätösten viitoittamalla linjalla. Millään tavalla pohtimatta, että toisinkin voisi olla.
Aivan niin kuin terävissä kuntalaisten mielipiteissä on sanottu, talouden tasapainotusohjelma tehtiin paljolti lautakuntakäsittely ohittaen. Olin itse asiaa käsitelleen toimikunnan jäsen. Olin itse ohjelmaa valtuustossa hyväksymässä. Tässä mielessä olen siis vastuullinen.
Omaan vastuullisuuteeni kuitenkin kuului se, että pyysin kaikissa käsittelyvaiheissa arvioita kunkin toimenpiteen vaikutuksista. Valmistelu- ja päätösvaiheissa niistä ei juuri ollut sanottavaa. Tai oli, jokaisen ohjelmassa esitetyn asian sanottiin tulevan aina erikseen päätettäväksi ja toimeenpantavaksi. Siinä yhteydessä esitetään sitten myös vaikutusta koskevat arviot, luvattiin.

Kuinkas sitten onkaan tapahtunut. Lautakunnat ja muut toimielimet ovat saaneet tehdä tai joutuneet tekemään päätöksensä. Mitä ilmeisimmin päätösten perustelu yksinkertaisuudessaan on ollut, että päätös on pakko tehdä näin, koska valtuusto on tasapainotusohjelmassaan näin päättänyt. On kierretty kehää. Ja vielä koko ajan vain yhteen ja samaan suuntaan.
Toimintatapa ei todellakaan vastaa sitä kuvaa ja ajatusmaailmaa, jota itse olen pitänyt tärkeänä. On erittäin hyvä, että kuntalaiset ovat nostaneet päätään ja asettaneet tehtyjä päätöksiä kyseenalaisiksi.
Tämän kirjoittaminen ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö tasapainotusohjelmassa olisi ihan perusteltujakin esityksiä, jotka hyvässäkin taloustilanteessa kannattaa ottaa esille.
Ohjelmia laadittaessa ja suunnitelmia tehtäessä on asiantuntemuksen pääpaino kuitenkin oltava omissa ja omien kuntalaisten päässä ja käsissä. Hyväkään ulkoinen kuntatalouden asiantuntija ei osaa tai pysty näkemään paikallisen todellisuuden kaikkia puolia.

Yllä esittämiini kysymyksiin vastaan lyhyesti. Talouden tila viime vuonna esitettyä tilaa huomattavasti parempana on otettava huomioon toimeenpanopäätöksiä tehtäessä. Ja samalla on koko ajan nostettava esiin toimintatapojen uudistamista eikä vain toiminnoista luopumista. Ja vaikutusten arviointi jokaisen päätöksen perustana.
Vastaan myös ensimmäiseen kysymykseeni. Kunnan luottamushenkilöiden ei pidä eristäytyä omaan norsunluutorniinsa, kuntalaisten yläpuolelle. Ei siis ole hyvä, että luottamushenkilöt eivät osallistu keskusteluun kuntalaisten kanssa ja kuntalaisina.

 

Reijo Kahelin
kaupunginvaltuutettu (vas)
Kirjoittaja toimii Pirkanmaan liitossa kehityspäällikkönä ja vastaa tällä hetkellä myös Pirkanmaan kuntakehityshankkeesta. Kunnallisia luottamustehtäviä jo vuodesta 1977